Ocena konstrukcji skraplacza na podstawie minimum strumienia generacji entropii

Rafał Laskowski , Artur Rusowicz , Andrzej Grzebielec , Maciej Jaworski

Abstract

The losses in power plants condensers are some of the biggest losses in the entropy generation in whole power plant system. It is advisable to decrease the loss for improving the overall efficiency of the system. The article presents the condition for the minimum entropy generation, which states that the minimum is achieved when the heating of the water in the tubes of the condenser has a uniform distri- bution (takes the same value for all tubes). The correctness of this condition was verified on the basis of data obtained from the 2D condenser simulator for one of the national units with a 50 MW electric capacity. On the basis of the simulator increases temperatures and steam pressures corresponding to 30 tubes assesses the correctness of the construction of the condenser.
Author Rafał Laskowski (FPAE / IHE)
Rafał Laskowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Maciej Jaworski (FPAE / IHE)
Maciej Jaworski,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesAparatura Badawcza i Dydaktyczna, ISSN 1426-9600, e-ISSN 2392-1765
Issue year2016
Vol21
No2
Pages76-84
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishskraplacz; minimum generacji strumienia entropii; ocena konstrukcji skraplacza
Keywords in Englishcondenser; minimum entropy generation; condenser design assessment
Abstract in PolishW skraplaczach energetycznych generowane są jedne z największych strat strumienia entropii w insta- lacji energetycznej. Celowe jest obniżanie tej straty, aby uzyskać poprawę całkowitej sprawności instala- cji. W artykule podano warunek dla minimum generacji strumienia entropii, z którego wynika, że mini- mum to jest osiągnięte, gdy podgrzew wody w rurkach skraplacza ma równomierny rozkład (przyjmuje taką samą wartość dla wszystkich rurek). Poprawność tego warunku sprawdzono na podstawie danych uzyskanych z symulatora 2D skraplacza dla jednego z krajowych bloków o mocy 50 MW. Na podstawie otrzymanych z symulatora przyrostów temperatur oraz odpowiadających im ciśnień pary dla 30 rurek dokonano oceny poprawności konstrukcji skraplacza.
URL http://abid.cobrabid.pl/download.php?ma_id=2046
Languagepl polski
File
artykul_04_abid_nr_2_2016.pdf 1.15 MB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 20-12-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-17)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?