Harmonogramowanie robót budowlanych z wykorzystaniem przedmiarów dodatkowych w kosztorysowaniu

Roman Marcinkowski , Maciej Banach

Abstract

The aim of the study is to present possibility of improving the scheduling technique of construction works through additional cost estimate takeoffs. The basic problems in this respect include the structure of the normalised processes and the way of takeoffs; in adapting to the level of the schedule details – the details of the work division structure. The solution of these problems propsoed the model of the complex cost estimate positionmodel using any number of takeoff units. This allows for the replenishment of databases of physical inputs with work directly related to tasks occurring in the work division structure in scheduling, what automates the process of scheduling.
Author Roman Marcinkowski (FCEMP / ICEn)
Roman Marcinkowski,,
- Insitute of Civil Engineering
, Maciej Banach (FCEMP / ICEn)
Maciej Banach,,
- Insitute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No6
Pages6-10
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishkosztorysowanie budowlane, harmonogramy budowlane, struktura podziału pracy, przedmiary dodatkowe
Keywords in Englishconstruction cost estimation, construction schedules, work division structure, additional quantities.
Abstract in PolishW artykule przedstawiono zagadnienia dotyczące możliwości usprawnienia techniki harmonogramowania robót budowlanych przez dodatkowe przedmiary kosztorysowe. Problemami podstawowymi są struktura procesów znormalizowanych i sposób przedmiarowania w dostosowaniu do stopnia szczegółowości harmonogramu szczegółowości struktury podziału pracy. W celu rozwiązania tych problemów zaproponowano model złożonej pozycji kosztorysowej wykorzystującej dowolną liczbę jednostek przedmiarowych. Pozwala to na uzupełnianie baz danych nakładów rzeczowych o roboty odnoszące się bezpośrednio do zadań występujących w strukturze podziału pracy w harmonogramowaniu, co automatyzuje proces tworzenia harmonogramów
DOIDOI:10.15199/33.2016.06.02
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?