Niewidzialne budynki, czyli malarskie spojrzenie na barwę w architekturze

Radosław Balcerzak

Abstract

My day-to-day observations made me reflect on whether the role of colour in architecture today is properly understood and whether it has not been pushed into the background. In this paper, I intend to show that painting classes in architectural schools aim at filling a certain gap. Using multiple examples and selected tasks, I hope to demonstrate the inseparability of the colour from the form, the influence of an appropriately selected colour on the architectural shape and the importance of combining colours depending on the form, space and light, as well as the way such combinations effect the perception of the shape and colour itself. This last variable inevitably makes us realise the significance of the so-called local colour. To conclude, the understanding of space, form, colour and light begins with practising the skills of “seeing”.
Author Radosław Balcerzak (FA)
Radosław Balcerzak,,
- Faculty of Architecture
Other language title versionsInvisible buildings or a painter’s perspective on colour in architecture
Journal seriesCzasopismo Techniczne. Architektura, ISSN [0011-4561], (B 13 pkt)
Issue year2015
No4-A
Pages229-231
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishkolor, światło, architektura
Keywords in Englishcolour, light, architecture
Abstract in PolishPrzemyślenia oparte na obserwacji skłoniły mnie do postawienia pytania, czy rola barwy w architekturze jest obecnie dostatecznie rozumiana i czy nie została zepchnięta na daleki plan. W artykule pokazuję, że zajęcia malarskie w szkołach architektonicznych mają na celu wypełnienie luki. Na podstawie przykładów oraz wybranych zadań, staram się pokazać nierozłączność barwy z formą, wpływ odpowiednio dobranej barwy na bryłę. Ważkość zestawiania kolorów w zależności od takich czynników jak forma, przestrzeń oraz światło i to, jaki jest jego wpływ na odbieranie kształtów oraz samej barwy. Ostatni z wymienionych czynników zmusza do zauważenia zjawiska koloru lokalnego. Punktem wyjścia do zrozumienia przestrzeni, formy, barwy i światła jest ćwiczenie umiejętności „patrzenia”.
URL http://www.ejournals.eu/Czasopismo-Techniczne/2015/Architektura-Zeszyt-4-A-(4)-2015/art/6324/
Languagepl polski , en angielski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back