An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market

Anna Zalcewicz , M. Fedorowicz

Abstract

An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market DOI 10.33226/1231-2037.2019.1.1 The objective of this paper, entitled “An Analysis of EBA Soft Law on the Payment Services Market” is firstly to reconstruct the substantive content of the main types of EBA soft law for the payment services market and group the resulting findings according to thematically classified procedural standards and principles (as related, for example, to data aggregation) specified by EBA both for payment services providers, consumers and supervisory authorities. The second aim is to identify and classify the functions and roles arising therefrom and fulfilled by EBA soft law for the payment services market. The third research goal of this project is to answer the following question: is it possible to argue that EBA soft law on the payment services market has a special or distinct character compared to soft law from other segments of the European Union’s financial market? Key words: payment services market, EBA, soft law, customer protection on the payment services market, EBA functions on the payment services market.
Author Anna Zalcewicz (FASS / DPELEP)
Anna Zalcewicz,,
- Department of Public Economic Law and Economic Policy
, M. Fedorowicz
M. Fedorowicz,,
-
Journal seriesPrzegląd Ustawodawstwa Gospodarczego, ISSN 0137-5490, (N/A 40 pkt)
Issue year2019
No1
Pages2-7
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishAnaliza soft law EBA na rynku usług płatniczych Celem opracowania Analiza soft law EBA na rynku usług płatniczych stało się po pierwsze, dokonanie materialnej rekonstrukcji głównych typów soft law EBA dla rynku usług płatniczych i pogrupowanie powstałej stąd materii w oparciu o wyodrębnione tematycznie określone przez EBA standardy i wzorce postępowań, tak dla dostawców usług płatniczych, jak i dla konsumenta rynku usług płatniczych oraz nadzorców (np. w zakresie agregacji danych). Po drugie, celem przedstawianego artykułu było również wyodrębnienie i nazwanie wynikających stąd funkcji i roli, jakie soft law EBA pełni na rynku usług płatniczych. Trzecim zamierzeniem badawczym stało się udzielenie odpowiedzi na pytanie czy w porównaniu do soft law z pozostałych segmentów rynku finansowego UE można w odniesieniu do soft law EBA na rynku usług płatniczych argumentować o istnieniu szczególnej specyfiki czy podziału. Słowa kluczowe: rynek usług płatniczych, EBA, soft law, ochrona klienta na rynku usług płatniczych, funkcje EBA na rynku usług płatniczych.
DOIDOI:10.33226/1231-2037.2019.1.1
Languageen angielski
Score (nominal)40
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 40.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?