Analiza niezawodnościowo-eksploatacyjna układów zasilania systemów autostradowej łączności alarmowej

Jerzy Chmiel , Jacek Paś , Adam Rosiński

Abstract

The article contains a description of the highway emergency communication systems, which are included in the transport telematics systems. Considerations apply to the reliability-exploitation analysis of power supplies of these systems. Presented graph of the relationship in considered system, enables calculation of probabilities of system staying (in symbolic terms) in the states of functional: full ability, impendency over safety and unreliability of safety.
Author Jerzy Chmiel (FT / DTT)
Jerzy Chmiel,,
- Department of Transport Telecommunication
, Jacek Paś - Wojskowa Akademia Techniczna (WAT)
Jacek Paś,,
-
, Adam Rosiński - Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego (WAT)
Adam Rosiński,,
-
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
Vol113
Pages33-41
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishsystem autostradowej łączności alarmowej, układy zasilania, eksploatacja
Keywords in Englishhighway emergency communications system, power supply, exploitation
Abstract in PolishArtykuł zawiera opis systemów autostradowej łączności alarmowej, które są zaliczane do systemów telematyki transportu. Rozważania dotyczą analizy niezawodnościowo-eksploatacyjnej układów zasilania tych systemów. Zaprezentowano graf relacji w rozpatrywanym układzie, a następnie wyznaczano zależności umożliwiających obliczenie wartości prawdopodobieństw przebywania systemu (w ujęciu symbolicznym) w stanach funkcjonalnych: pełnej zdatności, zagrożenia bezpieczeństwa oraz zawodności bezpieczeństwa.
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 27-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 27-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?