Sonda K-Nassera jako narzędzie kontroli mieszanek samozagęszczalnych

Karol Chilmon , Paweł Kamiński , Piotr Paweł Woyciechowski

Abstract

This paper evaluates the usefulness of the K-Slump Tester in defining consistency class of SCC. This tool allows one to shorten and simplify measurement in relation to the standardized method of slump flow. The obtained results shows that K-Slump Tester may be used to estimate consistency class of SCC, however putting this solution into practice on a large scale still requires additional research
Author Karol Chilmon (FCE / ICE)
Karol Chilmon,,
- The Institute of Civil Engineering
, Paweł Kamiński (FCE)
Paweł Kamiński,,
- Faculty of Civil Engineering
, Piotr Paweł Woyciechowski (FCE / ICE)
Piotr Paweł Woyciechowski,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesMateriały Budowlane, ISSN 0137-2971, e-ISSN 2449-951X
Issue year2016
No10
Pages33-35
Publication size in sheets0.3
Keywords in Polishkonsystencja, metody pomiarowe, SCC
Keywords in Englishconsistency, measurements methods, SCC
Abstract in PolishW artykule określono przydatność sondy K-Nassera do ustalenia klasy konsystencji mieszanki samozagęszczalnej. Urządzenie to pozwala na skrócenie i uproszczenie pomiaru w stosunku do normowej metody rozpływu stożka. Uzyskane wyniki badań pokazują, że sonda spełnia stawiane jej oczekiwania dotyczące oszacowania klasy konsystencji mieszanek samozagęszczalnych, przy czym wdrożenie tego rozwiązania na masową skalę wymagałoby dalszych badań
DOIDOI:10.15199/33.2016.10.11
Languagepl polski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?