Rozwiązania teoretyczne i numeryczne problemów statystyki prętów cienkościennych o przekrojach wielokomorowych

Aniela Maria Glinicka , Jan Rączka

Abstract

The work includes theoretical and numerical solutions of thin-walled bars with multi-cell tube and closed sections, working in an elastic range. The theoretical resolutions are based on the assumptions of W. Własow and A. Umański. The exact solution of the differential equation is given for the problem of constrained torsion for a beam carrying continuous and uniform torsional moment and when the boundary conditions are different. The numerical solutions are both the author's program, created for the calculation of the geometrical characteristics of thin-walled multi-cell tube sections and the American program COSMOS/M, for the determination of the states of displacements and strains of FEM. A complete and detailed anaysis of the question was made. The work has a study character and contains a number of important conclusions. The paper is composed of two parts: 1. A numerical solution of the geometrical characteristics of multi-cell tubę thin-walled sections. 2. A theoretical solution of the normal strains in multi-cell tube thin-walled bars with an ex-ample of verification according to FEM for comparison
Author Aniela Maria Glinicka (FCE / ICE)
Aniela Maria Glinicka,,
- The Institute of Civil Engineering
, Jan Rączka (FCE / ICE)
Jan Rączka,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Budownictwo, ISSN 0137-2297
Issue year2000
Vol134
Pages39-62
Publication size in sheets1.15
Keywords in PolishFEM, pręty cienkościenne
Keywords in EnglishFEM, thin-walled bar
Abstract in Polish Praca obejmuje rozwiązania teoretyczne i numeryczne prętów cienkościennych o przekrojach zamkniętych wielokomorowych pracujących w zakresie sprężystym. Rozwiązania teoretyczne opierają się na założeniach W. Własowa i A. Umańskiego. Przedstawiono rozwiązania ścisłe równania różniczkowego nieswobodnego skręcania pręta pod obciążeniem ciągłym równomiernym, którego płaszczyzna nie przechodzi przez środek ścinania i gdy warunki brzegowe są różne. Jest to często spotykane obciążenie w elementach konstrukcji. Rozwiązania numeryczne - to program autorski do obliczeń geometrycznych charakterystyk przekrojów cienkościennych wielokomorowych i program amerykański COSMOS/M do określenia stanów przemieszczenia i naprężenia, wg MES. Przeprowadzono całościową i szczegółową analizę zagadnienia. Praca ma charakter studialny i zawiera szereg ważnych wniosków. Opracowanie składa się z dwóch części: 1. Numeryczne wyznaczanie charakterystyk geometrycznych wielokomorowego przekroju cienkościennego. 2. Teoretyczne wyznaczanie naprężeń w prętach cienkościennych zamkniętych wielokomorowych z przykładem porównania do rozwiązania wg MES
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?