Energetyka w Polsce. Czy mamy koncepcje rozwoju?

Krzysztof Badyda

Abstract

Presented is the age and fuel structure of power generating assets belonging to the power industry, showing at the same time the dynamics of changes and comparing it on the international – the EU – level as well as the dynamics of development of renewable energy sources in Poland. Pointed out are trends and perspectives connected with building of new power installations. Discussed are the most important obligations resulting from the environment protection regulations having influence on possibility of further work of the existing installations. A juxtaposition is made between trends and basic plans resulting from the current Energy Policy of Poland. Made is an attempt to compare some assumptions of the current policy and the being in preparation „Energy Policy of Poland until 2050”.
Author Krzysztof Badyda (FPAE / IHE)
Krzysztof Badyda,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesEnergetyka, problemy energetyki i gospodarki paliwowo-energetycznej, ISSN 0013-7294, (B 4 pkt)
Issue year2015
Vol5
No731
Pages321-330
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpolityka energetyczna Polski
Keywords in Englishage and fuel structure influence of environment protection requirements Energy Policy of Poland
Abstract in PolishPrzedstawiono strukturę wiekową i paliwową majątku wytwórczego energetyki zawodowej, ze wskazaniem dynamiki zmian i porównaniem międzynarodowym – na poziomie unijnym oraz dynamikę rozwoju odnawialnych źródeł energii w Polsce. Wskazano na trendy i perspektywy związane z powstawaniem nowych instalacji energetycznych. Omówiono najważniejsze uwarunkowania wynikające z regulacji w zakresie ochrony środowiska, rzutujące na możliwości dalszej pracy instalacji istniejących. Dokonano zestawienia trendów z podstawowymi zamierzeniami wynikającymi z dotychczas obowiązującej Polityki Energetycznej Polski. Dokonano próby porównania niektórych założeń polityki dotychczasowej z przygotowywaną Polityką Energetyczną Polski do roku 2050.
URL http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.baztech-18baab2a-c116-434d-814f-ff4402cd2b1e
Languagepl polski
Score (nominal)4
ScoreMinisterial score = 4.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 4.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back