PROCESOWY MODEL ZARZĄDZANIA WŁASNOŚCIĄ INTELEKTUALNA W UCZELNI TECHNICZNEJ

Małgorzata Zalewska-Traczyk

Abstract

Myśląc o procesowym modelu zarządzania własnością intelektualna w uczelni technicznej kierunkujemy się w rozważaniach na aspekt komercjalizacji innowacji,jest to do bry kierunek. By innowacja jednak mogła pojawić się na rynku muszą zajść pewne bliżej nieokreślone procesy. Tymi procesami, pojęciami i definicjami związanymi z jej obrotem zajęto się w artykule. Celem przeprowadzonych badań było ukazanie czynności,nazwane są one tu procesami –związanych z komercjalizacją WI(własność intelektualna) –ich zdefiniowanie, wyjaśnienie i omówienie w podstawowym zakresie. Pozostaje jednak wiele pytań badawczych, które są bez odpowiedzi. Dlatego prowadzone są dalsze badania w postaci kwestionariusza ankietowego, którego wyniki będą kontynuacją tego artykułu. Artykuł został podzielony na trzy główne części.Pierwsza ukazuje ważną problematykę związaną z samą właściwą definicją WI. Druga to badania wstępne, ostatni etap stanowić będzie podsumowanie i konkluzję dla dalszych rozważań.
Author Małgorzata Zalewska-Traczyk (FPE / IOPS)
Małgorzata Zalewska-Traczyk,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Book INNOWACJE W ZARZĄDZANIU IINŻYNIERII PRODUKCJI, 2016, PTZP, ISBN 978-83-941281-0-4
Keywords in Polishw łasność intelektualna, proces, zarządzanie , model zarządzania, motywowanie
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)4
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?