WPŁYW TEMPERATURY NA WARTOŚĆ WSPÓŁCZYNNIKA ZAŁAMANIA W RDZENIU ŚWIATŁOWODU JEDNOMODOWEGO

Sławomir Torbus

Abstract

The article discussed the construction of optical fiber, the definition of refractive index profile in the fiber’s coreand the influence of temperature on the refractive index of optical glass. Using the mathematical model of the single mode fiber, which was realized in an MathCAD application, the effect of temperature on the value of refractive index in their core, depending on the wavelength of the light, the molar concentration of GeO2 dopant and the difference between the thermal changes of polarizability and the thermal volumetric expansion were has been determined. Conclusions regarding the impact of the factors considered on the temperature sensitivity of optical glass structure SiO2–GeO2 and of the use of these glasses for the implementation of polarimetric current sensors used Faraday effect and distributed temperature sensors using simulated Rayleigh scattering have been formulated.
Author Sławomir Torbus (FCEMP / IC)
Sławomir Torbus,,
- The Institute of Chemistry
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No3
Pages158-163
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishświatłowód jednomodowy, szkło optyczne, współczynnik załamania, termiczna zmiana współczynnika załamania, termiczna zmiana polaryzowalności, termiczna rozszerzalność objętościowa, polarymetryczny czujnik natężenia prądu, rozłożony czujnik temperatury
Keywords in Englishsingle mode fiber, optical glass, refractive index, thermal changes of refractive index, thermal changes of polarizability, thermal volumetric expansion, polarimetric current sensor, distributed temperature sensor
ASJC Classification2208 Electrical and Electronic Engineering
Abstract in PolishW artykule omówiono budowę włókna światłowodowego, zdefiniowano profil współczynnika załamania w rdzeniu światłowodu oraz określono wpływ temperatury na wartość współczynnika załamania szkła optycznego. Korzystając z opracowanego w środowisku MathCAD modelu matematycznego światłowodu telekomunikacyjnego, określono wpływ temperatury na wartość współczynnika w jego rdzeniu, w zależności od długości fali świetlnej, stężenia molowego domieszki GeO2 oraz różnicy termicznej zmiany polaryzowalności i termicznej rozszerzalności objętościowej. Sformułowano wnioski dotyczące wpływu rozpatrywanych czynników na czułość temperaturową szkła optycznego o strukturze SiO2–GeO2 oraz przydatności tychże szkieł do realizacji polarymetrycznych czujników natężenia prądu wykorzystujących magnetooptyczne zjawisko Faradaya oraz rozłożonych czujników temperatury wykorzystujących wymuszone rozproszenie Rayleigha.
DOIDOI:10.15199/48.2016.03.38
Languagepl polski
File
38_PE_03_16_158-163_torbus (1).pdf 464.24 KB
Score (nominal)14
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 14.0, 05-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 05-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 2.0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.453; WoS Impact Factor: 2013 = 0.0 (2)
Citation count*2 (2020-09-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?