Zmiany wybranych elementów krajobrazu strefy pośredniej i zewnętrznej małego miasta na przykładzie Gołdapi i Sulechowa

Adrianna Kupidura , Agnieszka Wielądek , Przemysław Kupidura

Abstract

Krajobraz małych miast ma wpływ na tożsamość polskiej przestrzeni. W artykule przedstawiono uwarunkowania mające wpływ na fizjonomię struktury przestrzennej małych miast oraz zmiany w sposobie użytkowania gruntów. W badaniach skupiono się na strefie przejściowej pomiędzy terenami zurbanizowanymi a terenami wiejskimi. Tereny znajdujące się poza granicami administracyjnymi miast traktowane są przez polskie opracowania statystyczne jako obszary wiejskie. W statystyce nie wyróżnia się strefy podmiejskiej, będącej z krajobrazowego punktu widzenia obszarem wrażliwym, w którym występują szczególne uwarunkowania funkcjonalno-przestrzenne. Badania nad zmieniającą się strukturą przestrzenną miasta przedstawiono w odniesieniu do stref wyróżnionych przez Adamczewską-Wejchert i Wejcherta [1998]. Uwagę skupiono na strefach pośredniej i zewnętrznej małego miasta. Do badań wybrano dwa małe ośrodki miejskie: miasto Gołdap, leżące w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie gołdapskim, i miasto Sulechów, położone w województwie lubuskim, w powiecie zielonogórskim. Zbadano zmiany w sposobach użytkowania gruntów związane z presją urbanizacyjną i zmianami funkcji występujące na obszarze badanych ośrodków miejskich.
Author Adrianna Kupidura (FGC / CSMES)
Adrianna Kupidura,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Agnieszka Wielądek (FGC / CSMES)
Agnieszka Wielądek,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Przemysław Kupidura (FGC / DPTSIS)
Przemysław Kupidura,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesStudia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, ISSN 2083-8611
Issue year2016
No279/2016
Pages188-196
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishstrefa pośrednia, strefa zewnętrzna, krajobraz małych miast, małe miasta.
URL http://www.ue.katowice.pl/fileadmin/user_upload/wydawnictwo/SE_Artyku%C5%82y_271_290/SE_279/16.pdf
Internal identifier134/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_ oswiadczenie_Kupidura_134_2016.pdf 910.64 KB
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 13-03-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2018-06-27)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?