Ocena możliwości współczesnej fotogrametrii w pracach z zakresu ewidencji gruntów i budynków

Zdzisław Kurczyński , Krzysztof Bakuła

Abstract

This paper presents the range of possibilities and necessary conditions for using modern, digital photogrammetry in the work related to the update of the cadastre including modernization of parcels boundaries and buildings footprints. The article shows the applicability and potential of the use of photogrammetry measurements in the field of modernization data from real-estate and building register. The article discusses the legal regulations allowing measurements using both photogrammetric techniques and data to work with a range of cadastre data. The paper describes specified stages of the cadastre update in case of using photogrammetric measurements. Finally, current photogrammetric works in the country are presented in regard to the subject of the paper. The article shows that the contemporary level of photogrammetric studies based on large-format photographs, obtained with aerial digital cameras, developed in digital technologies, allow to achieve accuracy which is required by regulations related to cadastre data.
Author Zdzisław Kurczyński (FGC / DPTSIS)
Zdzisław Kurczyński,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
, Krzysztof Bakuła (FGC / DPTSIS)
Krzysztof Bakuła,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Journal seriesPrzegląd Geodezyjny, ISSN 0033-2127
Issue year2016
No7/2016
Pages6-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishewidencja gruntów i budynków, kataster, fotogrametria, pomiar stereoskopowy, monoploting
Keywords in Englishland and building register, cadastre, photogrammetric survey, stereoscopy measurement, monoplotting, orthophotomap
Abstract in PolishPrezentowany artykuł przedstawia zakres możliwości i warunki konieczne przy wykorzystaniu metod współczesnej fotogrametrii cyfrowej w pracach z zakresu modernizacji ewidencji gruntów i budynków, a w tym w pomiarze granic działek ewidencyjnych i pomiarze budynków. W artykule pokazano możliwości stosowania i potencjał użycia fotogrametrii w pomiarach z zakresu modernizacji EGIB. W artykule omówiono unormowania prawne dopuszczające pomiary z wykorzystaniem technik i danych fotogrametrycznych do prac z zakresu EGIB, określono etapy modernizacji ewidencji gruntów i budynków z wykorzystaniem pomiarów fotogrametrycznych, jak również podsumowano dotychczasowe prace fotogrametryczne w kraju w tym zakresie. Artykuł pokazuje, iż współczesny poziom opracowań fotogrametrycznych, opartych na zdjęciach pozyskiwanych wielkoformatowymi, lotniczymi kamerami cyfrowymi, opracowywanych w technologiach cyfrowych, pozwala osiągnąć dokładności opracowania wymagane obecnymi standardami i przepisami w zakresie EGIB.
DOIDOI:10.15199/50.2016.7.1
Internal identifier35/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_Oświadczenie_Kurczyński_Bakuła_Ocena_możliwości_współczesn.pdf 424.54 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 18-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 9.0
Citation count*10 (2020-09-28)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?