Modyfikacja biodiesla promieniowaniem jonizującym oraz ultradźwiękowym

Paweł Grabowski

Abstract

Pulse radiolysis is a research technique which allows for testing the effect of ionizing radiation on the sample volume to a few cm3. These studies allow to get study material to determine the chemical composition of the fuel samples after exposure to ionizing radiation and to determine changes in the density and color index.Due to limited access to the radiation techniques was used ultrasound radiation, in which it is possible to produce free radicals. Accordingly, studies will be conducted in an attempt to compare the two techniques of producing free radicals and their effect on modifying the chemical composition of biofuels.
Author Paweł Grabowski (FCEMP / IC)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Chemistry
Other language title versionsModification of biodiesel by ionizing radiation and ultrasounds
Pages90-111
Publication size in sheets1.05
Book Petzel Małgorzata (eds.): Działalność naukowa i badawcza Instytutu Chemii Politechniki Warszawskiej, 2016, Płock, Instytut Chemii WBMiP PW, ISBN 97883910119-6-6, 296 p.
Keywords in Polishbiodiesel, promieniowanie jonizujące, ultradźwięki, modyfikacja
Keywords in Englishbiodiesel, ionizing radiation, ultrasounds, modification
Abstract in PolishRadioliza impulsowa jest techniką badawczą pozwalającą na przeprowadzanie badań wpływu promieniowania jonizacyjnego na próbki o objętości do kilku cm3. Badania te pozwalają uzyskać materiał badawczy do określenia składu chemicznego próbek paliw podziałaniu promieniowania jonizującego oraz określenia zmiany gęstości oraz indeksu barwy.Z uwagi na ograniczony dostęp do technik radiacyjnych wykorzystano działanie ultradźwięków w przypadku, których możliwe jest wytworzenie wolnych rodników. W związku z powyższym w badaniach dokonana zostanie próba porównania tych dwóch technik wytwarzania wolnych rodników oraz ich wpływ na modyfikację składu chemicznego biopaliw.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 05-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?