Bezprądowa metalizacja materiałów węglowych. Cz. II. Metalizacja diamentu

Jerzy Bieliński

Abstract

The review on the contemporary status of art for the electroless coating of diamond is presented. In front of view of several practical application fields, the properties of thus fabricated composites are discussed. In the Part 1 the problems of the electroless deposition of composite coatings with diamond particles and Ni-P, Ni-B or Cu matrix were discussed. In the Part 2 the electroless coating of nickel-phosphorus, nickel-boron or copper on diamond, in form of nano- and micro–powder, are presented.
Author Jerzy Bieliński (FC / CICSST)
Jerzy Bieliński,,
- Chair Of Inorganic Chemistry And Solid State Technology
Other language title versionsElectroless metallization of carbon materials Pt. II. Diamond metallization
Journal seriesInżynieria Powierzchni, ISSN 1426-1723
Issue year2013
Vol13
No1
Pages3-13
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishmetalizacja bezprądowa, diament, kompozyty z Ni-P, Cu
Keywords in Englishelectroless metallization, diamond, composites with Ni-P, Cu
Abstract in PolishPrzedstawiono aktualny stan badań procesów bezprądowej metalizacji diamentu. Omówione zostały również właściwości otrzymanych kompozytów w powiązaniu z poszczególnymi rodzajami zastosowań w praktyce. W części pierwszej przedstawiono stan zagadnień bezprądowego osadzania powłok kompozytowych z proszkiem diamentu, jako materiałem drugiej fazy, oraz stopami Ni-P, Ni-B i miedzią, jako osnową kompozytu. W części drugiej omówiono zagadnienia związane z bezprądową metalizacją nano- i mikroproszku diamentu, z zastosowaniem bezprądowego niklowania lub miedziowania.
URL http://www.imp.edu.pl/wydaw/1_13/stresz_113_01.html
Languageen angielski
Score (nominal)8
ScoreMinisterial score = 4.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?