Odnawialne źródła energii – problemy i perspektywy rozwoju w Polsce

Tadeusz Skoczkowski , Sławomir Bielecki , Łukasz Baran

Abstract

The article deals with issues related to the development of renewable energy in Poland. Starting from the issues of the legal conditions at national and Community level, this paper discusses technical issues, sustainability assessment of technologies and also it identifies sociological aspects of the use of renewable energy sources. Moreover, the article analyses the support system for investments in renewable energy sources and presents selected topics on current problems to be solved in the field of science and research.
Author Tadeusz Skoczkowski ITC
Tadeusz Skoczkowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Sławomir Bielecki ITC
Sławomir Bielecki,,
- The Institute of Heat Engineering
, Łukasz Baran ITC
Łukasz Baran,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsRenewable Energy Sources – Problems and Perspectives of Development in Poland
Journal seriesPrzegląd Elektrotechniczny, ISSN 0033-2097
Issue year2016
No3
Pages190-195
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishOŹE, wytwarzanie energii elektrycznej, polityka energetyczna, polityka klimatyczna
Keywords in EnglishRES, electric power generation, energy policy, climate policy
Abstract in PolishArtykuł porusza zagadnienia związane z rozwojem energetyki odnawialnej w Polsce. Wychodząc od kwestii uwarunkowań prawnych, określonych na poziomie zarówno krajowym, jak i wspólnotowym, omawia kwestie techniczne, problematykę oceny zrównoważenia technologii i identyfikuje aspekty socjologiczne dotyczące wykorzystywania odnawialnych źródeł energii. Ponadto, artykuł analizuje system wsparcia inwestycji w źródła odnawialne oraz przedstawia preferowany zakres tematyczny aktualnych problemów do rozwiązania o charakterze naukowo-badawczym.
DOIDOI:10.15199/48.2016.03.44
Languagepl polski
Score (nominal)14
ScoreMinisterial score = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 14.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back