Dostosowanie systemu kontroli bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego do wielkości ruchu

Jacek Skorupski , Piotr Uchroński

Abstract

Hold baggage screening is mandatory and very important in the process of departing passengers service. On the one hand it affects the safety of flight operations, and on the other hand it affects its punctuality. The aim of this study was to analyze the extent to which the actual organizational solutions used in a security control point (SCP) are adequate for the operational characteristics of the airport, especially for the traffic volume. The intensity of baggage flow requests to SCP was compared with the mean intensity of the service (control) at different variants of the SCP organization. This analysis showed that at the Szczecin airport (with smaller traffic) somewhat redundant organizational solution was adopted, while at the Katowice airport (with bigger traffic) organization of SCP is adequate to the needs. The conclusion from the research is that in the Szczecin airport it is possible to increase the efficiency of control by changing the variant of the SCP organization, while achieving the same goal in the Katowice airport would require the development of infrastructure or changes in equipment.
Author Jacek Skorupski (FT / DATE)
Jacek Skorupski,,
- Department of Air Transport Engineering
, Piotr Uchroński (FT / DATE)
Piotr Uchroński,,
- Department of Air Transport Engineering
Other language title versionsAdjustment of the hold baggage screening system to the traffic volume
Journal seriesPrace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Transport, ISSN 1230-9265
Issue year2016
No114
Pages303-314
Publication size in sheets0.55
Keywords in Polishport lotniczy, kontrola bezpieczeństwa, bagaż rejestrowany, przepustowość, ochrona lotnictwa cywilnego
Keywords in Englishairport, security screening, hold baggage, throughput, civil aviation security
Abstract in PolishKontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanego jest czynnością obowiązkową i ważną w procesie obsługi pasażera odlatującego. Z jednej strony wpływa na bezpieczeństwo operacji lotniczej z drugiej strony na jej terminowość. Celem pracy było przeanalizowanie w jakim stopniu rzeczywiste rozwiązania organizacyjne stosowane w punkcie kontroli bezpieczeństwa (PKB) są adekwatne do charakterystyk operacyjnych lotniska, szczególnie do wielkości obsługiwanego ruchu. Zastosowano porównanie średniej intensywności zgłoszeń bagaży do PKB ze średnią intensywnością ich obsługi (kontroli) przy różnych wariantach organizacji PKB. Analiza ta pokazała, że w porcie lotniczym Szczecin (o mniejszym ruchu) przyjęto rozwiązanie nieco na zapas, natomiast w porcie lotniczym Katowice (o większym ruchu) wariant organizacji PKB jest adekwatny do potrzeb. Wniosek z badań jest taki, że w porcie lotniczym Szczecin możliwe jest zwiększenie skuteczności kontroli poprzez zmianę wariantu organizacji PKB, natomiast osiągnięcie tego samego celu w porcie lotniczym Katowice wymagałoby rozbudowy infrastruktury lub zmiany wyposażenia.
Languagepl polski
File
Skorupski_Uchroński-artykuł.pdf 547.95 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?