O najlepszych uczonych i przedrostku „naj" w nauce

Bartłomiej Skowron

Abstract

Instytucje wspierające naukę, jak Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Singapurska Agencja ds. Nauki, Technologii i Badań bądź Europejska Rada ds. Badań Naukowych i inne, w strategiach swoich działań przyjmują, że wspierać będą najlepszych uczonych lub najlepsze badania. W tekście tym przedstawiam trzy argumenty na rzecz tezy, że wartościując w dziedzinie wiedzy nie powinniśmy używać przedrostka „naj”. W szczególności nie powinniśmy wyróżniać najlepszych uczonych. W pierwszym argumencie wskazuję, że ocena w dziedzinie wiedzy, rozpoczynająca się od „naj”, jest oparta na nieadekwatnym rozpoznaniu struktury aksjologicznej, stojącej za procesem preferencji. Drugi argument, nazwany argumentem z praktyki badawczej, opiera się na znaczeniu społecznego i wspólnotowego otoczenia pracy badawczej. Trzeci argument, argument z konsekwencji, ukazuje niekorzystne konsekwencje dla środowisk naukowych, gdy stosuje się używanie przedrostka „naj” w dziedzinie wiedzy. W zakończeniu zwracam uwagę na przyczyny używania przedrostka „naj” w ocenie wyników pracy badawczej.
Author Bartłomiej Skowron (FASS / DP)
Bartłomiej Skowron,,
- Department of Philosophy
Pages121-138
Publication size in sheets0.85
Book Zubelewicz Jan (eds.): O niektórych wartościach podstawowych (w kręgu filozofii współczesnej), tom 3, vol. 3, 2016, Truskaw, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, ISBN 978-83-64003-74-5, 183 p.
Languagepl polski
File
O najlepszych uczonych_Skowron.pdf 310.16 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 04-09-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?