Wpływ warunków na wydajność transestryfikacji w układzie jednofazowym

Paweł Grabowski , Mateusz Bębenista , Karol Adamski , Maciej Paczuski , Aneta Lorek , Łukasz Gościniak , Przemysław Jarosiński , Marzena Majzner , Sabina Wilkanowicz

Abstract

Duży rozwój przemysłu oraz gospodarstw rolnych, w których najczęściej stosowanym rodzajem jednostki napędowej jest silnik o zapłonie samoczynnym, przyczynia się do poszukiwania alternatywy dla paliw konwencjonalnych. Niniejsza praca dotyczy transestryfikacji oleju rzepakowego w układzie jednofazowym do estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – Fatty Acid Methyl Ester). W pracy przedstawiono wpływ ilości rozpuszczalnika oraz temperatury na wydajność prowadzonego procesu oraz właściwości pozyskanego biopaliwa. Celem niniejszej pracy było zbadanie wpływu ilości rozpuszczalnika oraz temperatury na wydajność reakcji transestryfikacji oleju rzepakowego w układzie jednofazowym pod kątem oceny możliwości zwiększenia konwersji surowca do estrów oraz minimalizacji kosztów związanych z ich oczyszczaniem. Obecnie reakcja transestryfikacji prowadzona w przemyśle przebiega w układzie dwóch niemieszających się cieczy (metanol i olej roślinny). Z tego względu występuje bardzo duża bariera przeniesienia masy pomiędzy tymi dwoma fazami. Zastosowanie współrozpuszczalnika pozwala na przeprowadzanie reakcji w jednej fazie, co znacząco przyspiesza reakcję poprzez zlikwidowanie determinującej reakcję. Zastosowanie rozpuszczalników o różnej polarności wpływa na konieczność zastosowania jego odpowiedniej ilości w celu zapewnienia odpowiedniej wydajności procesu transestryfikacji. Na podstawie analizy otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań stwierdzono, że do prawidłowego prowadzenia procesu niekonieczna jest ilość rozpuszczalnika niezbędna do wytworzenia jednofazowego układu. W układzie tym wystarczy ograniczona mieszalność składników mieszaniny. Reakcja przebiega w układzie, w którym wytworzona jest jedna faza (układ trójskładnikowy, w którym znajduje się rozpuszczalnik oraz określone ilości metanolu i oleju roślinnego). Wraz z przereagowaniem kolejne ilości substratów mieszają się z rozpuszczalnikiem, aż do momentu ich całkowitego przereagowania. W przypadku różnej temperatury nie zaobserwowano wyraźnego wpływu tego parametru na wydajność transestryfikacji w układzie jednofazowym.
Author Paweł Grabowski (FCEMP / IC)
Paweł Grabowski,,
- The Institute of Chemistry
, Mateusz Bębenista (FCEMP / IC)
Mateusz Bębenista,,
- The Institute of Chemistry
, Karol Adamski (FCEMP / IC)
Karol Adamski,,
- The Institute of Chemistry
, Maciej Paczuski (FCEMP / IC)
Maciej Paczuski,,
- The Institute of Chemistry
, Aneta Lorek (FCEMP / IC)
Aneta Lorek,,
- The Institute of Chemistry
, Łukasz Gościniak (FCEMP / IC)
Łukasz Gościniak,,
- The Institute of Chemistry
, Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Marzena Majzner (FCEMP / IC)
Marzena Majzner,,
- The Institute of Chemistry
, Sabina Wilkanowicz (FCEMP / IC)
Sabina Wilkanowicz,,
- The Institute of Chemistry
Pages118-118
Publication size in sheets0.3
Book Głowińska Ewa (eds.): IX. Kongres Technologii Chemicznej 3 - 7 września 2018 roku. Księga abstraktów, 2018, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej, ISBN 978-83-7348-753-6, 308 p.
Keywords in PolishFAME, transestryfikacja, biopaliwa
Keywords in EnglishFAME, transesteryfication, biofuels
Languagepl polski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Score sourceconferenceList
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?