Pompy ciepła a prawo w wybranych krajach Unii Europejskiej

Andrzej Grzebielec , Michał Ociepa

Abstract

Heat pump market in the European Union is under many regulation. Their development in individual countries is associated mainly with the legislative activities, both at the Union and at Member State level. Article attempts to answer the question, why in some European Union countries, this market is growing faster and slower in others. It turns out that the two main legal acts that determine the market are: ● Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) No 517/2014 of 16 April 2014. On fluorinated greenhouse gases and repealing Regulation (EC) No 842/2006. ● Directive of the European Parliament and Council Directive 2008/50 / EC of 21 May 2008 on ambient air quality and cleaner air for Europe (Acts. Office. EU L 152, 11.06.2008, p.1). At the same time it is the internal legislation of the Member States, based on those regulations differently shaped these markets.
Author Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
, Michał Ociepa - [Budopex]
Michał Ociepa,,
-
- Budopex
Other language title versionsHeat pump and the law in selected countries of the European Union
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No6
Pages10-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpompy ciepła, legislacja
Keywords in Englishheat pump
Abstract in PolishRynek pomp ciepła na terenie Unii Europejskiej jest dalece regulowany. Ich rozwój w poszczególnych krajach związany jest głownie z działaniami legislacyjnymi, zarówno na poziomie samej Unii jak i na poziomie krajów członkowskich. Artykuł stara się odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w niektórych krajach Unii Europejskiej rynek ten rozwija się szybciej a w innych wolniej. Okazuje się, że dwoma głównymi aktami prawnymi, które determinują rynek są: ● Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych i uchylenia rozporządzenia (WE) nr 842/2006. ● Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 roku w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Dz. Urz. UE L 152 z 11.06.2008, str. 1). Przy czym to właśnie wewnętrzna legislacja krajów członkowskich, oparta na tych rozporządzeniach zupełnie inaczej kształtuje te rynki.
DOIDOI:10.15199/8.2016.6.1
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?