Utilisation of terrestrial laser scanning for verification of geometry of numerical models of hydrotechnical structures using the example of a section of the concrete Besko Dam

Janina Zaczek-Peplinska , Paweł Popielski

Abstract

The paper presents results of utilisation of terrestrial laser scanning for verification of geometry of the numerical model of behaviour of Besko Dam, created on the basis of design data. Results of inventory measurements, performed in the period 2009–2011 with the use of laser scanning techniques are also presented. Changes in geometry of numerical models were introduced on the basis of performed measurements. Analysis, which aimed at determination whether the observed changes in shape influence the forecasting of behaviour of the structure. It has been stated that the applied technology of measurements is a useful tool for verification the model geometry, and, therefore, for checking the model correctness and increasing the reliability of obtained results.
Author Janina Zaczek-Peplinska (FGC / DEIS)
Janina Zaczek-Peplinska,,
- Department of Engineering and Industrial Surveying
, Paweł Popielski (FEE / DHEH)
Paweł Popielski,,
- Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics
Other language title versionsWykorzystanie naziemnego skaningu laserowego do weryfikacji geometrii numerycznych modeli obiektów hydrotechnicznych na przykładzie sekcji zapory betonowej Besko
Journal seriesCzasopismo Techniczne. Środowisko, ISSN 1897-6336, [0011-4561]
Issue year2013
No1-Ś
Pages153-164
Publication size in sheets0.55
Abstract in PolishW pracy przedstawiono wyniki wykorzystania naziemnego skaningu laserowego do weryfikacji geometrii numerycznych modeli zapory betonowej. Porównano geometrię modelu numerycznego zachowania zapory Besko wykonanego na podstawie danych projektowych oraz wyniki przeprowadzonych w latach 2009–2011 pomiarów inwentaryzacyjnych z użyciem techniki skanowania laserowego. Na podstawie wykonanych pomiarów wykonano zmiany w geometrii modeli numerycznych i analizowano czy zaobserwowane zmiany kształtu mają istotny wpływ na prognozowane zachowanie się budowli. Stwierdzono, że wykorzystana technologia pomiaru jest dobrym narzędziem do weryfikacji geometrii modelu, a co za tym idzie, kontroli poprawności jego wykonania i zwiększeniu zaufania do otrzymanych wyników obliczeń.
URL http://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i5/i2/i3/i6/i3/r52363/ZaczekPeplinskaJ_UtilisationTerrestrial.pdf
Languageen angielski
Score (nominal)13
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 6.0, 11-06-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 11-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-08-22)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?