Klastry i spółdzielnie energetyczne w krajowym systemie elektroenergetycznym

Anna Wronka

Abstract

The work is a form of discussion and deep analysis of the current regulations regarding clusters and energy cooperatives. The author makes the synthesis of planned development directions of energy institutions that appear on the amendment of the RES act, in order to identify opportunities and threats to the power system, which may arise from the implementation of new legislation constructions. In the paper, the author considered above all, the possibility of separation of local power systems and identifies the records that can be difficult in interpretation together with the suggestion to make changes in a further updates of the Act.
Author Anna Wronka ITC
Anna Wronka,,
- The Institute of Heat Engineering
Journal seriesElektroenergetyka - Współczesność i Rozwój, ISSN 2080-8593
Issue year2016
No1
Pages31-37
Publication size in sheets0.5
ConferenceXXIII Konferencja naukowo-techniczna Rynek Energii Elektrycznej, 25-04-2017 - 27-04-2017, Kazimierz Dolny, Polska
Abstract in PolishPraca jest dyskusją i gruntowną analizą aktualnie obowiązujących regulacji dotyczących klastrów i spółdzielni energetycznych. Autor dokonuje syntezy planowanych kierunków rozwoju pojawiających się w nowelizacji ustawy OZE instytucji energetycznych w celu wskazania szans i zagrożeń dla systemu elektroenergetycznego, które mogą wyniknąć z implementacji nowych konstrukcji przepisów prawa. W ramach pracy rozważono przede wszystkim możliwości wydzielania lokalnych systemów zasilania oraz wskazano zapisy, które mogą nastręczać trudności.
Languagepl polski
Score (nominal)0
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) [Punktacja MNiSW (2013-2016)] = 0.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal - czasopismo zagraniczne spoza list
Citation count*0
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back