Elastic contact problem with Coulomb friction and normal compliance in Orlicz spaces

Dariusz Pączka

Abstract

A static contact problem for inhomogeneous elastic materials is studied with a non-polynomial growth of the elasticity under the Coulomb′s law of dry friction and the normal compliance condition. We demonstrate the results on existence and uniqueness of a solution to an abstract subdifferential inclusion and a variational-hemivariational inequality in the reflexive Orlicz-Sobolev space which are applied to the static elastic frictional problem.
Author Dariusz Pączka (FMIS / DODE)
Dariusz Pączka,,
- Department of Ordinary Differential Equations
Journal seriesNonlinear Analysis-Real World Applications, ISSN 1468-1218, (N/A 100 pkt)
Issue year2019
Vol45
Pages97-115
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishmateriały sprężyste, tarcie, nierówność wariacyjno-hemiwariacyjna, operator pseudomonotoniczny, przestrzeń Orlicza
Keywords in EnglishElastic materials, frictional contact, variational-hemivariational inequality, pseudomonotone operator, Orlicz space
ASJC Classification2604 Applied Mathematics; 2605 Computational Mathematics; 2000 General Economics, Econometrics and Finance; 2200 General Engineering; 2700 General Medicine; 2603 Analysis
Abstract in PolishW pracy zbadano statyczne zagadnienie mechaniki modelujące zjawisko kontaktu niejednorodnego materiału sprężystego z podłożem. Prawo konstytutywne ma wzrost niewielomianowy, a zjawisko kontaktu jest opisane przez prawo Coulomba suchego tarcia, któremu towarzyszy zrównoważona reakcja podłoża w kierunku normalnym. Główne rezultaty pracy dotyczą istnienia i jednoznaczności rozwiązania inkluzji operatorowej typu subróżniczkowego i nierówności wariacyjno-hemiwariacyjnej w przestrzeniach Orlicza-Sobolewa. Wyniki te zastosowano do dowodu istnienia i jednoznaczności słabego rozwiązania zagadnienia kontaktowego.
DOIDOI:10.1016/j.nonrwa.2018.06.009
URL https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1468121818302967
Languageen angielski
Score (nominal)100
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 100.0, 20-10-2019, ArticleFromJournal
Publication indicators Scopus Citations = 0; WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 1.5; WoS Impact Factor: 2017 = 2.012 (2) - 2017=2.317 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?