Ocena bezpieczeństwa i jakości informacji w systemach telematyki transportu

Mirosław Siergiejczyk , Ewa Dudek

Abstract

This article discusses the issues of information safety and quality, based on ISO standards for management systems. In its contents attributes of data safety were defined and then the Information Safety Management System based on the PDCA model was described. In the following part of the paper the problem of data quality evaluation was analyzed, classification of data quality evaluation methods was presented and then the diagram of quality evaluation process was shown. Finally the issue of risk management, being a part of comprehensive approach to information safety management was discussed.
Author Mirosław Siergiejczyk (FT / DTT)
Mirosław Siergiejczyk,,
- Department of Transport Telecommunication
, Ewa Dudek (FT / DTT)
Ewa Dudek,,
- Department of Transport Telecommunication
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2016
No12
Pages414-418
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbezpieczeństwo, jakość, telematyka transportu
Keywords in Englishsafety, quality, transport telematics
Abstract in PolishW artykule omówiono zagadnienia bezpieczeństwa i jakości informacji w oparciu o standardy systemów zarządzania przedstawione w normach ISO. Zdefiniowano atrybuty bezpieczeństwa danych, a następnie opisano System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji – SZBI oparty na modelu PDCA. W dalszej części publikacji przeanalizowano problem oceny jakości danych, przedstawiając klasyfikację metod jej ewaluacji oraz schemat procesu oceny. W części końcowej omówiono zagadnienie zarządzania ryzykiem, będące częścią składową kompleksowego podejścia do zarządzania bezpieczeństwem informacji.
URL http://www.autobusy-test.com.pl
Languagepl polski
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?