Wybrane aspekty oddziaływania na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy

Jolanta Kwiatkowska-Malina , Jarosław Niezgoda

Abstract

Environmental impact assessment of Southern Warsaw Ring Road was based on EU and polish legislation. The characteristic elements of the environment in the area of investments and the forecast impact on the environment from the perspective of 2030. The main source of data in the forecast is a Report on the environmental impact on Southern Warsaw Ring Road prepared in 2010. It was found that the construction and operation of the road will not negative impact on the environment, on condition of the application of mitigation the negative impact of road investment. In the paper the solutions to minimaze impacts are described.
Author Jolanta Kwiatkowska-Malina KGPNSP
Jolanta Kwiatkowska-Malina,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
, Jarosław Niezgoda KGPNSP
Jarosław Niezgoda,,
- Chair of Spatial Management and Environmental Science
Other language title versionsSelected aspects of the environmental impact of the Southern Warsaw Ring Roade
Pages169-186
Publication size in sheets0.85
Book Malina G. (eds.): Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja, 2016, Polskie Zrzeszenie Inżynierów i Techników Sanitarnych Oddział Wielkopolski, ISBN 978-83-64959-47-9, 285 p.
Abstract in PolishOcenę oddziaływania na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy oparto na ustawodawstwie unijnym i polskim. Przedstawiono charakterystykę elementów środowiska w rejonie inwestycji oraz prognozę oddziaływania na środowisko z perspektywą na rok 2030. Głównym źródłem danych w prognozie jest Raport o oddziaływaniu na środowisko Południowej Obwodnicy Warszawy sporządzony w roku 2010. Stwierdzono, że budowa i eksploatacja drogi nie będzie negatywnie oddziaływać na środowisko. Warunkiem braku negatywnego oddziaływania jest zastosowanie rozwiązań minimalizujących negatywny wpływ inwestycji na środowisko. W pracy przedstawiono przykłady rozwiązań minimalizujących negatywne oddziaływanie inwestycji drogowych.
Internal identifier18a/2016
Languagepl polski
Additional file
2016_oswiadczenie_Kwiatkowska-Malina,Niezgoda J._Wybrane aspekty.pdf 914.7 KB
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score [Punktacja MNiSW] = 5.0, 23-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*0 (2018-06-15)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back