Płaca minimalna w krajach OECD. Kierunki zmian i wpływ na zatrudnienie i nierówności płacowe

Anna Krajewska

Abstract

The aim of the study is a statistical analysis of the impact of minimum wages on employment and income inequalities in the OECD countries. The main conclusion of the analysis is a statistically significant impact of minimum wages on the overall employment rate. The impact of minimum wages on the youth employment rate was not confirmed. The hypothesis that the minimum wage harms those with the lowest levels of education was not rejected. However, minimum wage affects the relationship of wages in the ninth and the first and the fifth and the first decile group. The minimum wage impact on the relationships of wages in the upper part of wage distribution is limited.
Author Anna Krajewska (CESS)
Anna Krajewska,,
- College of Economics and Social Sciences
Total number of authors2
Journal seriesStudia Ekonomiczne, ISSN 0239-6416, e-ISSN 2084-4395
Issue year2016
VolLXXXV,
No3
Pages17-59
Publication size in sheets2.1
Keywords in Polishpłaca minimalna, zatrudnienie, nierówności płacowe
Keywords in Englishminimum wage, employment, income inequalities
Abstract in PolishCelem opracowania jest statystyczna analiza wpływu płacy minimalnej na zatrudnienie oraz na zróżnicowanie płac w krajach OECD. Podstawowe wnioski płynące z analiz to statystycznie istotne oddziaływanie płac minimalnych na stopę zatrudnienia ogółem. Nie potwierdzono wpływu płacy minimalnej na stopę zatrudnienia osób młodych. Potwierdzono hipotezę, że płaca minimalna najsilniej oddziałuje na stopy zatrudnienia osób z najniższym poziomem wykształcenia. Płaca minimalna wpływa ujemnie na relacje płac w dziewiątej i pierwszej oraz piątej i pierwszej grupie decylowej płac, z kolei wpływ na stosunek płac w górnej części rozkładu płac jest ograniczony.
Languagepl polski
Score (nominal)13
ScoreMinisterial score = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 13.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?