Badania wpływu ftalanu i tereftalanu dioktylu na stabilność fazową wysokowrzących produktów naftowych

Przemysław Jarosiński , Kacper Sosnowski , Piotr Krajewski

Abstract

Petroleum asphaltenes are polar, aromatic components of crude oil with high molecular weights. During crude oil processing, they accumulate in vacuum residue. Their precipitation in the form of sediments causes problems such as clogging of pipelines and deactivation of catalysts for deep conversion processes. In this work the possibility of using dioctyl phthalate and terephthalate as asphaltene dispersants was examined. The effect of these compounds (individually and in mixtures) on the phase stability of a high-boiling petroleum product was tested. It was concluded that the only effective additive among the tested was a mixture of dioctyl phthalate and dioctyl terephthalate in a mass ratio of 3:1 added at a concentration of 250 ppm.
Author Przemysław Jarosiński (FCEMP / IC)
Przemysław Jarosiński,,
- The Institute of Chemistry
, Kacper Sosnowski (FCEMP)
Kacper Sosnowski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
, Piotr Krajewski (FCEMP)
Piotr Krajewski,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Pages125 - 130
Publication size in sheets0.5
Book Piątkowska Bożena (eds.): XXXVII Międzynarodowe Sympozjum im. Bolesława Krzysztofika AQUA 2019 Problemy Inżynierii Środowiska, 2019, WBMiP Instytut Budownictwa, ZISiOŚ, ISBN 978-83-945005-3-5, 240 p.
Keywords in Polishasfalteny, dyspergatory, stabilność fazowa, ftalan dioktylu, tereftalan dioktylu
Keywords in Englishasphaltenes, dispersants, phase stability, dioctyl phthalate, dioctyl terephthalate
Abstract in PolishAsfalteny naftowe są polarnymi, aromatycznymi składnikami ropy naftowej o dużych masach cząsteczkowych. Podczas przerobu ropy gromadzą się w pozostałości próżniowej. Ich wytrącanie się w postaci osadów powoduje problemy takie jak zatykanie rurociągów oraz dezaktywacja katalizatorów procesów pogłębionej konwersji. W ramach niniejszej pracy zbadano możliwość zastosowania ftalanu i tereftalanu dioktylu jako dyspergatorów asfaltenów. Sprawdzono wpływ tych związków pojedynczo oraz w mieszaninach na stabilność fazową wysokowrzącego produktu naftowego. Wywnioskowano, iż jedynym efektywnym dodatkiem spośród badanych okazała się mieszanina ftalanu dioktylu i tereftalanu dioktylu w stosunku masowym 3:1 zastosowana w stężeniu 250 ppm.
Languagepl polski
File
Jarosiński Sosnowski Krajewski.pdf 265.14 KB
Score (nominal)5
Score sourcepublisherList
ScoreMinisterial score = 5.0, 16-12-2019, MonographChapterAuthor
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?