High voltage power supply for excitation of cold emission of electrons from a carbon nanotube cathode

Mateusz Mroczkowski , Maciej Kisieliński , Jerzy Kalenik , Krystian Bogumił Król

Abstract

The goal of the Nanocafe project is preparation of a new type of cold cathode based on nanocomposite material that is nanostructural carbonaceous film. A special high voltage direct current power supply was designed and constructed. This power supply is used to power and test nanocarbon electron emitters. This device consists of four sections, all with a common cathode. The range of output voltage is as follows: section HV I from 0 V to 20 kV, section HV II from 0 V to 12 kV, section HV III from 0 V to 5 kV and section LV from -200 V to 0 V. Maximal output current for each section is 5 mA. Output voltage and current is measured for each section separately. Due to the fact that the power supply is to be used for cold emission experiments it was constructed to be resistant to short circuit between any of outputs or between an output and common cathode.
Author Mateusz Mroczkowski IMiO
Mateusz Mroczkowski,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Maciej Kisieliński
Maciej Kisieliński,,
-
, Jerzy Kalenik IMiO
Jerzy Kalenik,,
- The Institute of Microelectronics and Optoelectronics
, Krystian Bogumił Król - [Tele- and Radio Research Institute (ITR)]
Krystian Bogumił Król,,
-
- Instytut Tele- i Radiotechniczny
Other language title versionsZasilacz wysokonapięciowy przeznaczony do wzbudzania zimnej emisji elektronów z katody wykonanej z nanorurek węglowych
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2011
Vol52
No8
Pages41-42
Publication size in sheets0.3
Abstract in PolishCelem projektu Nanocafe jest opracowanie nowego typu katody do zimnej emisji elektronów, wykonanej na bazie nanomateriatów węglowych. W ramach projektu został zaprojektowany i wykonany specjalny zasilacz wysokonapięciowy. To urządzenie jest wykorzystywane do zasilania i testowania emiterów elektronów wykonanych na bazie nanostruktur węglowych. Zasilacz składa się z czterech sekcji, wszystkie ze wspólna katodą. Napięcie wyjściowe poszczególnych sekcji jest następujące: sekcja WN II od 0 V do 20 kV, sekcja WN II od 0 V do 12 kV, sekcja WN III od 0 V do 5 kV, sekcja NN od -200 V do 0 V. Maksymalny prąd wyjściowy każdej sekcji wynosi 5 mA. Napięcie i prąd wyjściowy każdej sekcji jest mierzony oddzielnie. Ze względu na przeznaczenie zasilacza do eksperymentów z zimną emisją, został on wykonany tak, aby zwarcia pomiędzy wyjściami dowolnych sekcji nie powodowały uszkodzenia urządzenia.
URL http://www.sigma-not.pl/publikacja-61944-high-voltage-power-supply-for-excitation-of-cold-emission-of-electrons-from-a-carbon-nanotube-cathode-elektronika-konstrukcje-technologie-zastosowania-2011-8.html
Languageen angielski
Score (nominal)6
Citation count*0 (2015-03-08)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back