Dobór odpowiedniej średnicy rurek skraplacza na podstawie minimum liniowego oporu cieplnego i liniowego strumienia generacji entropii

Rafał Laskowski , Adam Smyk , Artur Rusowicz

Abstract

The paper aims to verify the determination of the diameter of condenser tubes based on a minimum thermal resistance per unit length and a minimum entropy generation rate per unit length. The tube diameter was examined for a 200-MW unit condenser which is often upgraded in the course of retrofitting these units. The analysis shows that the method of the minimum entropy generation rate is simpler in form than that of the minimum thermal resistance per unit length and accounts both for heat transfer and flow resistance processes.
Author Rafał Laskowski (FPAE / IHE)
Rafał Laskowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Adam Smyk (FPAE / IHE)
Adam Smyk,,
- The Institute of Heat Engineering
, Artur Rusowicz (FPAE / IHE)
Artur Rusowicz,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsDetermining the diameter of condenser tubes based on a minimum thermal resistance per unit length and a minimum entropy generation rate per unit length
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No9
Pages18-23
Publication size in sheets0.9
Keywords in Polishśrednica rurek skraplacza, optymalizacja, minimalizacja liniowego oporu cieplnego, minimalizacja liniowego strumienia generacji entropii
Keywords in Englishdiameter of condenser tubes, optimisation, minimization of thermal resistance per unit length, minimization of entropy generation rate per unit length
Abstract in PolishW artykule dokonano weryfikacji doboru średnicy wewnętrznej rurek skraplacza na podstawie minimum liniowego oporu cieplnego i minimum liniowego strumienia generacji entropii. Weryfikację średnicy rurki przeprowadzono dla skraplacza bloku 200 MW, który w ramach retrofitu tych bloków również często podlega modernizacji. Z przeprowadzonej analizy wynika, że metoda minimum generacji strumienia entropii ma prostszą postać w porównaniu z metodą minimum liniowego oporu cieplnego, a ponadto ujmuje zarówno procesy wymiany ciepła, jak i oporów przepływu.
DOIDOI:10.15199/8.2016.9.3
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?