Multispectral airborne laser scanning - a new trend in the development of Lidar techology

Krzysztof Bakuła

Abstract

Airborne laser scanning (ALS) is the one of the most accurate remote sensing techniques for data acquisition where the terrain and its coverage is concerned. Modern scanners have been able to scan in two or more channels (frequencies of the laser) recently. This gives the rise to the possibility of obtaining diverse information about an area with the different spectral properties of objects. The paper presents an example of a multispectral ALS system - Titan by Optech - with the possibility of data including the analysis of digital elevation models accuracy and data density. As a result of the study, the high relative accuracy of LiDAR acquisition in three spectral bands was proven. The mean differences between digital terrain models (DTMs) were less than 0.03 m. The data density analysis showed the influence of the laser wavelength. The points clouds that were tested had average densities of 25, 23 and 20 points per square metre respectively for green (G), near-infrared (NIR) and shortwave-infrared (SWIR) lasers. In this paper, the possibility of the generation of colour composites using orthoimages of laser intensity reflectance and its classification capabilities using data from airborne multispectral laser scanning for land cover mapping are also discussed and compared with conventional photogrammetric techniques.
Author Krzysztof Bakuła (FGC / DPTSIS)
Krzysztof Bakuła,,
- Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems
Other language title versionsMultispektralne lotnicze skanowanie laserowe - nowy trend w rozwoju technologii Lidar
Journal seriesArchiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, ISSN 2083-2214, e-ISSN 2391-9477 [2391-9477], (B 7 pkt)
Issue year2015
Vol27
Pages25-44
Publication size in sheets0.95
Keywords in Polishmultispektralne lotnicze skanowanie laserowe, długość fali lasera, rozwój technologii, klasyfikacja, kompozycja barwna, mapa pokrycia terenu
Keywords in Englishmultispectral laser scanning, multi-wavelength ALS, LiDAR technology development, classification, colour composite, land cover map
Abstract in PolishJedną z najbardziej dokładnych technologii pozyskiwania danych o terenie i jego pokryciu jest lotnicze skanowanie laserowe (ALS). W wieloletnim rozwoju skanerów laserowych dążono przez lata do osiągnięcia jak najwyższej dokładności pomiaru oraz jak największej gęstości danych, co związane było przede wszystkim z jakością danych i kosztami pracy. Obecnie istnieje kilka możliwości dalszego rozwoju tego typu systemów, wśród których wymienić należy zwiększanie zasięgu skanowania laserowego, a także rejestracja odbić w kilku zakresach spektralnych. Szczególnie ostatni trend w rozwoju technologii LIDAR pozwala na inne spojrzenie na dane w postaci chmur punktów, które jeszcze efektywniej mogą tworzyć mapy pokrycia terenu niż typowe lotnicze skanowanie topograficzne (ALS). W rozwoju lotniczego skanowania laserowego istotnym krokiem było pojawienie się lotniczego skanowania hydrograficznego (batymetrycznego). W różnych rozwiązaniach producentów, pojawił się laser o częstotliwości odpowiadającej zakresowi w paśmie zielonym światła widzialnego. Przy rejestracji intensywności zaobserwowanymi podczas skanowania różnymi skanerami laserem o różnej długości fali dla tego samego obszaru, dostrzeżono różne właściwości refleksyjnymi obiektów analogiczne do rejestracji w różnych zakresach spektralnych technikami pasywnymi. Sprawiło to, że w ostatnich latach pojawiły się pierwsze systemy skanowania lotniczego wykorzystujące więcej niż 2 zakresy spektralne w jednym skanerze. Od tego czasu można zatem mówić o multispektralnym lotniczym skanowaniu laserowym. Rejestracja chmur punktów w 3 zakresach spektralnych pozwala poza zapisem współrzędnych i innych atrybutów charakterystycznych dla skanowania topograficznego, na zapis również 3 wartości intensywności odbicia, co umożliwia tworzenie kompozycji barwnych w postaci true-orto obrazów. W artykule zaprezentowano przykładowy system multispektralnego lotniczego skanowania laserowego wraz z możliwościami, jakie dają dane nim pozyskane, poruszając kwestię gęstości danych, dokładności numerycznych modeli wysokościowych z nich tworzonych. W wyniku analiz udowodniono wysoką dokładność wzajemną rejestracji w poszczególnych kanałach spektralnych wynoszącą do 0.03 m. W analizie gęstości danych ukazano wpływ długości fali na gęstość chmury punktów. Rozpatrywana chmura punktów miała średnią gęstość 25, 23 i 20 punktów na metr kwadratowy odpowiednio dla lasera z zakresu pasma zielonego, bliskiej podczerwieni i średniej podczerwieni. W artykule poruszono także problematykę tworzenia kompozycji barwnych ortoobrazów z intensywności odbicia oraz możliwości klasyfikacji ich treści. W referacie poddano również dyskusji możliwość zastosowania danych z mutlispektralnego lotniczego skanowania laserowego w tworzeniu map pokrycia terenu w porównaniu z tradycyjnymi technikami fotogrametrycznymi.
DOIDOI:10.14681/afkit.2015.002
Internal identifier89/2015
projectX. Project leader: Kurczyński Zdzisław, , Phone: +48 22 234-7694 , start date 15-04-2015, end date 30-09-2016, 504/01828/1060/40.000XXX, Implemented
WGiK Działalność statutowa
Languageen angielski
File
2015_Bakuła_multispectral_airborne_892015.pdf 1.39 MB
Additional file
oświadczenie_Bakuła_multispectral_airbone_892015.pdf 275.51 KB
Score (nominal)7
ScoreMinisterial score = 7.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 10-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*6 (2018-06-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back