ROZWÓJ KONCEPCJI CONTROLLINGU W ZARZĄDZANIU PROJEKTAMI: STAN OBECNY I DALSZE PERSPEKTYWY BADAWCZE

Eryk Głodziński , Stanisław Marciniak

Abstract

Controlling as a management conception is the mode of rationalization of decision-making in organizations. The main objectives of the paper are to present the achieve-ments of controlling in the field of project management and to describe its future development opportunities. The study shows that the evolution of controlling regarding project management can be split into four different stages. Taking chronological approach there are: project costs controlling, complex project controlling (includes financial and non-financial aspects), program and multiproject controlling, controlling of project based organization. It can be observed that in the future the practical issues will dominate in research because of the needs of uncertainty reduction in the project environment.
Author Eryk Głodziński (FPE / IOPS)
Eryk Głodziński,,
- The Institute of Organization of Production Systems
, Stanisław Marciniak (FPE / IOPS)
Stanisław Marciniak,,
- The Institute of Organization of Production Systems
Journal seriesPrace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego We Wrocławiu, ISSN 1899-3192, e-ISSN 2392-0041, [0324-8445]
Issue year2016
Vol421
Pages137-147
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishcontrolling, rozwój, zarządzanie projektem
Keywords in Englishcontrolling, development, project management
Abstract in PolishControlling jako koncepcja zarządzania jest sposobem racjonalizacji podejmowania decyzji w organizacji. Głównymi celami artykułu są określenie dotychczasowego dorobku w zakresie wspomagania controllingiem obszaru zarządzania projektami oraz wskazanie możliwych kierunków dalszego jego rozwoju. W wyniku przeprowadzonych badań wyodrębniono cztery zasadnicze etapy ewolucji controllingu. Są to w układzie chronologicznym controllingi: kosztów projektu, kompleksowy controlling projektów (obejmuje aspekty finansowe i niefinansowe), programów i portfeli projektów oraz przedsiębiorstwa projektowego. W najbliższej przyszłości na rozwój controllingu jako koncepcji wspomagającej zarządzanie projektami będzie miała w znacznie większym stopniu niż dotychczas praktyka gospodarcza, co wynika przede wszystkim z potrzeby redukowania warunków niepewności otoczenia
DOIDOI:10.15611/pn.2016.421.12
Languagepl polski
Score (nominal)10
ScoreMinisterial score = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 10.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?