Metody obliczania współczynnika długości wyboczeniowej słupów żelbetowych w świetle norm krajowych i międzynarodowych

Piotr Dolny , Piotr Wiliński , Krzysztof Kamiński

Abstract

The paper presents methods for calculating the effective length factors of reinforced concrete columns used in the United States of America, India and some European countries (Poland, Germany, United Kingdom). The study shows the differences between the approaches to the calculation described in the various standards. Paper shows differences in the values of the effective length factors of columns calculated according to those documents. The calculation was carried out on some examples of multi-span, multi-storey, sway frames.
Author Piotr Dolny IB
Piotr Dolny,,
- Insitute of Civil Engineering
, Piotr Wiliński IB
Piotr Wiliński,,
- Insitute of Civil Engineering
, Krzysztof Kamiński IB
Krzysztof Kamiński,,
- Insitute of Civil Engineering
Pages9-18
Publication size in sheets0.5
Book Krawczyńska-Piechna Anna (eds.): Aktualne problemy naukowo - techniczne budownictwa, 2016, Politechnika Warszawska, WBMiP, Instytut Budownictwa, ISBN 978-83-946540-0-9, 300 p.
Keywords in Polishwspółczynnik długości wyboczeniowej, słupy żelbetowe, przykład obliczeniowy, Eurokody, ramy żelbetowe
Keywords in English-
Abstract in PolishPraca przedstawia sposoby obliczania współczynnika długości wyboczeniowej słupów żelbetowych stosowane w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, Indiach oraz wybranych krajach europejskich (Polsce, Niemczech, Wielkiej Brytanii). W pracy pokazano różnice między podejściami do obliczeń, opisanymi w poszczególnych dokumentach normatywnych. Wskazano również różnice w wielkościach obliczonych współczynników długości wyboczeniowych słupów. Obliczenia przeprowadzono na wybranych przykładach wielonawowych, wielokondygnacyjnych, ram żelbetowych o węzłach przesuwnych.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 24-02-2017, BookChapterNotSeriesNotMainLanguages
Citation count*1 (2018-06-25)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back