Analiza pracy absorpcyjnego , amoniakalnego urządzenia chłodniczego

Adam Szelągowski , Andrzej Grzebielec

Abstract

The articledescribes thedesign and operationof the absorptionrefrigeration unit, anddiscussesthe variousprocesses occurring insuchdeviceduring operation, along withtheirgraphicalrepresentationonenthalpy-concentrationof refrigerant chart.The articlefocuseson the absorptionrefrigeration deviceworkingon a ammonia- watersorption pair. Article showna schematicdiagram ofsuch a device.The article contains theresults ofanalyzes of work of theammoniaabsorption refrigeration unit
Author Adam Szelągowski (FPAE / IHE)
Adam Szelągowski,,
- The Institute of Heat Engineering
, Andrzej Grzebielec (FPAE / IHE)
Andrzej Grzebielec,,
- The Institute of Heat Engineering
Other language title versionsAnalysis of work of ammonia absorption refrigeration unit
Journal seriesChłodnictwo, ISSN 0009-4919, e-ISSN 2449-9390
Issue year2016
VolLI
No4
Pages26-32
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishchłodnictwo, chłodnictwo przemysłowe, absorpcyjne urządzenie chłodnicze
Keywords in Englishrefrigeration, industrial refrigeration, absorption chiller
Abstract in PolishW artykule opisana jest budowa i zasadza działania absorpcyjnego urządzenia chłodniczego, oraz omówione są poszczególne procesy zachodzące w takim urządzeniu podczas jego pracy wraz z graficznym ich przedstawieniem na wykresie entalpia – stężenie czynnika chłodniczego. W artykule skupiono się na urządzeniu pracującym na zespole sorpcyjnym amoniak – woda. Przedstawiony jest ideowy schemat takiego urządzenia. Artykuł zawiera wyniki analizy pracy amoniakalnego urządzenia absorpcyjnego
DOIDOI:10.15199/8.2016.4.4
Languagepl polski
Score (nominal)6
ScoreMinisterial score = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 6.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?