Filtry fizyczne stosowane w barwometrii poligraficznej i ich wpływ na wartości współrzędnych i różnic barw druków opakowaniowych

Tomasz Dąbrowa , Kamila Gałkowska

Abstract

The spectrophotometers used in prints colorimetry may be equipped with different physical filters. Standard conditions for color measurement of overprints are specified in norm ISO 13655. However in many cases, e.g. in ink formulation for printing on substrates of different gloss or different optical bleaching agents content, in measuring colors of prints with special inks, as well as in spectrodensitometry, it may be purposeful to use other filters. In article a few different physical filters and their recommended fields of application were presented. The results of spectrophotometrical tests with four physical filters on different substrates, process and spot colour solids were included. An article presents essential differences between spec-tral reemission curves for substrates with different optical bleaching agents content. On the basis of measurement results taken with different filters, the color changes of tested surfaces depending on their gloss level were determined.
Author Tomasz Dąbrowa (FPE / IMP)
Tomasz Dąbrowa,,
- The Institute of Mechanics and Printing
, Kamila Gałkowska
Kamila Gałkowska,,
-
Journal seriesOpakowanie, ISSN 0030-3348
Issue year2013
No5
Pages51-58
Keywords in Polishfiltry fizyczne, spektrokolorymetria, połysk, wybielacze optyczne
Keywords in Englishphysical filters, spectrocolorimetry, gloss, optical bleaching agents
Abstract in PolishSpektrofotometry wykorzystywane w kolorymetrii poligraficznej mogą być wyposażone w różnego rodzaju filtry fizyczne. Standardowe warunki pomiaru barw nadruków określa norma ISO 13655. Jednak w wielu przypadkach, np. przy recepturowaniu farb do druku na podło-żach o różnym połysku lub różnej zawartości wybielaczy optycznych, pomiarach barw na-druków farbami specjalnymi, a także w spektrodensytometrii celowe może być stosowanie innych filtrów. W publikacji przedstawiono charakterystyki i możliwe obszary stosowania kilku różnych filtrów fizycznych. Zamieszczono wyniki badań spektrofotometrycznych pod-łoży drukowych oraz nadruków pól pełnych farbami procesowymi i dodatkowymi (spot colo-urs) dla czterech różnych filtrów. Przedstawiono istotne różnice w przebiegu krzywych re-emisji spektralnej podłoży drukowych o różnej zawartości wybielaczy optycznych. Na pod-stawie pomiarów wykonywanych przez różne filtry fizyczne określono zmiany barw bada-nych powierzchni w zależności od ich połysku.
Languagepl polski
Score (nominal)5
ScoreMinisterial score = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?