Ile zarabiał inżynier w 2019 roku?

Krzysztof Kaczorek

Abstract

Open salary gives a number of benefits, both for engineering staff as well as employers and the construction industry as a system. It is important that the current salary of engineers is not only analyzed on the basis of job offers, but also using actual data received from employees. In this paper, information received from nearly 2,500 civil engineers was analyzed. Thanks to such a broad approach to the issue, it was possible to analyze earnings depending on the position, specialty, industry experience, weekly hours worked and location of work.
Author Krzysztof Kaczorek (FCE / ICE)
Krzysztof Kaczorek,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesBuilder Science, ISSN 1896-0642
Issue year2020
Vol24
No1
Pages28-31
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishwynagrodzenie kadry inżynierskiej, inżynier budownictwa, rynek budowlany,czas pracy, miejsce pracy
Keywords in Englishsalary, civil engineer, construction market, work time ,workplace ,emigration
Abstract in PolishJawność wynagrodzeń przynosi szereg korzyści zarówno dla kadry inżynierskiej, jak również pracodawców i branży budowlanej jako systemu. Ważne jest, aby aktualne pobory inżynierów nie były analizowane jedynie na podstawie ofert pracy, ale również przy wykorzystaniu faktycznych danych otrzymanych od pracowników. W niniejszym artykule przeanalizowano informacje otrzymane od blisko 2500 inżynierów budownictwa. Dzięki tak szerokiemu podejściu do zagadnienia możliwe było przeanalizowanie zarobków w zależności od stanowiska, specjalności, doświadczenia w branży, liczby godzin przepracowanych w tygodniu oraz lokalizacji pracy.
DOIDOI:10.5604/01.3001.0013.6477
URL https://builderscience.pl/resources/html/article/details?id=195959&fbclid=IwAR0ZeF2AXBfCZC53ge-Ei0KGWKYCc8BJ_zNK3jEmolPjKScHrVOqnAyxTN8
Languagepl polski
File
1066876.pdf 308.46 KB
Score (nominal)20
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 20.0, 19-06-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?