On 3D problems of thermoelastostatics for transversely isotropic solids with anticracks

Andrzej Kaczyński

Abstract

A general method is proposed for the solution of uncoupled thermoelasticity problems for a transversely isotropic space containing a rigid sheet-like inclusion (an anticrack) in the isotropy plane under some thermal actions. An analogy between the thermal anticrack problems and their mechanical counterparts is exploited and used to reduce the resulting boundary-value problems in the symmetric and antisymmetric cases to the mixed problems of potential theory. The governing boundary integral equations for a planar anticrack of arbitrary shape are obtained with the unknown stress jumps across the inclusion. As an application of the theory, complete solutions in elementary functions are given and discussed for a circular rigid disc-inclusion whose surfaces are exposed to uniform cooling temperatures or temperature gradients.
Author Andrzej Kaczyński (FMIS / DFG)
Andrzej Kaczyński,,
- Department of Foundations Geometry
Journal seriesEuropean Journal of Mechanics A-Solids, ISSN 0997-7538
Issue year2016
Vol58
Pages102-111
Publication size in sheets0.5
Keywords in EnglishThermal stresses; Transversely isotropic space; Anticrack
Abstract in PolishPrzedstawiono ogólną metodę rozwiązywania zagadnień termosprężystości niesprzężonej dla poprzecznie izotropowej przestrzeni zawierającej sztywną płaską inkluzję (antyszczelinę) w płaszczyźnie izotropii pod działaniem obciążeń cieplnych. Ustalono analogię do odpowiadających problemów z obciążeniem mechanicznym, którą wykorzystaną do sprowadzenia zagadnień w przypadku symetrycznym i antysymetrycznym do mieszanych zagadnień teorii potencjału, a następnie do rządzących równań całkowych z niewiadomymi skokami naprężeń dla inkluzji o dowolnym kształcie. Analityczne rozwiązania podano i przedyskutowano dla antyszczeliny kołowej w przypadku obciążenia w postaci stałej temperatury albo stałego gradientu temperatury.
DOIDOI:10.1016/j.euromechsol.2016.01.011
URL http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0997753816000127
Languageen angielski
Score (nominal)40
ScoreMinisterial score = 35.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 40.0, 28-11-2017, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Impact Factor: 2016 = 2.846 (2) - 2016=2.699 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?