MTCA.4 – modułowy system kontrolno-pomiarowy z sub-nanosekundową synchronizacją czasu oraz wsparciem dla technologii RF

Grzegorz Henryk Kasprowicz

Abstract

The MicroTCA platform is rapidly developing modular technology for measurement and control systems. There are available versions for laboratories, military and aviation. The newest release of the standard (MTCA.4) supports high frequency RF applications like particle accelerators, radio, telecom and radar. The PERG group together with partners from Europe and Poland takes active part in development process, i.e. implementation of sub-ns synchronization, event and RF distribution system over fibre networks. It enhances significantly capabilities of MTCA platform in distributed measurement systems (i.e. passive radars) and enables fully deterministic operation of hard real time control systems
Author Grzegorz Henryk Kasprowicz (FEIT / PE)
Grzegorz Henryk Kasprowicz,,
- The Institute of Electronic Systems
Other language title versionsMTCA.4 – modular real time measurement and control system with sub-nanosecond time synchronization and rf technology support
Journal seriesElektronika - konstrukcje, technologie, zastosowania, [Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki], ISSN 0033-2089, e-ISSN 2449-9528
Issue year2016
VolLVII
No2
Pages10-14
Publication size in sheets0.5
Keywords in PolishMTCA, FPGA, SDR, FMC, PCIe, częstotliwości radiowe, synchronizacja czasu, White Rabbit
Keywords in EnglishMicro TCA, FPGA, SDR, FMC, PCIe, RF, time synchronisation, White Rabbit
Abstract in PolishPlatforma MicroTCA jest obecnie najszybciej rozwijającą się technologią modułowych systemów kontrolno –pomiarowych. Dostępne są wersje laboratoryjne, wojskowe i dla lotnictwa. Najnowsza wersja (MTCA.4) zapewnia wsparcie dla aplikacji wysokich częstotliwości, takie jak akceleratory cząstek, urządzenia radiokomunikacyjne i radarowe. Grupa badawcza PERG z Instytutu Systemów Elektronicznych wraz z partnerami z Europy i Polski bierze aktywny udział w tych pracach, m.in. w implementacji sub-nanosekundowego systemu synchronizacji czasu, dystrybucji zdarzeń i wysokich częstotliwości z użyciem technologii światłowodowej. Pozwala to znacznie zwiększyć możliwości platformy MTCA w aplikacjach rozproszonych systemów pomiarowych (np. technologie radarów pasywnych i aktywnych) oraz zapewnić w pełni deterministyczną pracę rozproszonych systemów sterowania (ang. hard real time).
DOIDOI:10.15199/13.2016.2.2
ProjectResearch on measurement, circuit and signal theory and electronic circuits and systems. Project leader: Starecki Tomasz, , Phone: +48 22 234 7744; +48 22 234 3657, start date 12-05-2016, end date 31-12-2017, ISE/2016/DS, Completed
WEiTI Działalność statutowa
Languagepl polski
File
Elka201602p10-14.pdf 355.82 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 8.0, 01-02-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?