Piroliza zużytych opon samochodowych - analiza termograwimetryczna

Robert Cherbański , Krzysztof Wróblewski , Eugeniusz Molga

Abstract

Szacowana masa zużytych opon samochodowych osiągnie w Polsce poziom 212,4 tys. ton w 2022 r. Funkcjonujący w kraju system zagospodarowania zużytych opon samochodowych skupia się obecnie na odzysku energetycznym, recyklingu materiałowym i bieżnikowaniu. Piroliza jest atrakcyjnym uzupełnieniem stosowanych metod, w którym degradacja termiczna gumy przebiega bez dostępu powietrza. W procesie powstają: olej popirolityczny, gazy i karbonizat. Projektowanie instalacji do pirolizy opon samochodowych wymaga szeregu informacji o procesie. Jedną z nich jest zależność szybkości procesu od temperatury. Analiza termograwimetryczna (TGA) może dostarczyć takich informacji. W tej pracy badano przebieg procesu pirolizy opon samochodowych w termowadze firmy Netzsch – TG 209 F1 Libra. Pewną część próbek przeznaczonych do badań standaryzowano w ten sposób, żeby ocenić wpływ oporów przewodzenia ciepła na przebieg pirolizy. Otrzymane wyniki pozwoliły w efekcie na zbadanie kinetyki reakcji pirolizy i wyznaczenie parametrów modelu kinetycznego TCSM (ang. Three-Component Simulation Model). Przeprowadzono również walidację modelu kinetycznego i określono warunki jego stosowania.
Author Robert Cherbański (FCPE / DPKT)
Robert Cherbański,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
, Krzysztof Wróblewski (FCPE)
Krzysztof Wróblewski,,
- Faculty of Chemical and Process Engineering
, Eugeniusz Molga (FCPE / DPKT)
Eugeniusz Molga,,
- Department of Process Kinetics and Thermodynamics
Pages240-254
Publication size in sheets0.7
Book The 22nd Polish Conference of Chemical and Process Engineering: Proceedings, 2016, Łódź, Faculty of Process and Environmental Engineering, ISBN 978-83-61997-75-7, 1584 p.
Proceedings OKIChiP 2016.pdf / No licence information (file archived - login or check accessibility on faculty)
Keywords in Polishpiroliza, opony samochodowe, TGA, TG
Languagepl polski
Score (nominal)0
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?