Czynniki decydujące o właściwościach wytrzymałościowych betonu do nawierzchni

M. Konopska-Piechurska , Wioletta Jackiewicz-Rek

Abstract

W przypadku betonów stosowanych do nawierzchni drogowych kluczowym parametrem uwzględnianym podczas projektowania betonu, w odróżnieniu od betonu do innych konstrukcji, nie jest, jak w większości zastosowań, wytrzymałość na ściskanie, ale wytrzymałość na rozciąganie. Decyduje ona o trwałości zmęczeniowej nawierzchni i ma znaczenie przy określaniu obciążenia, przy którym wystąpi zarysowanie. Niedopuszczenie do powstania rys odgrywa zasadniczą rolę przy zachowaniu ciągłości i równości nawierzchni. Konieczność oceny właściwości betonu na podstawie wytrzymałości na rozciąganie wynika bezpośrednio z modelu przyjętego do projektowania i jest podstawą projektowania nawierzchni w Polsce
Author M. Konopska-Piechurska
M. Konopska-Piechurska,,
-
, Wioletta Jackiewicz-Rek (FCE / ICE)
Wioletta Jackiewicz-Rek,,
- The Institute of Civil Engineering
Journal seriesBudownictwo, Technologie, Architektura, ISSN 1644-745X
Issue year2016
No1
Pages48-52
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)3
ScoreMinisterial score = 0.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 3.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?