BIOETHANOL AS A FUEL COMPONENT FOR SPARK-IGNITION ENGINES

Wojciech Gis , Zbigniew Stępień , Stanisław Wojciech Kruczyński , Dariusz Zin

Abstract

This article presents the general characteristics of bioethanol and method how it is obtained. Two exemplary bioethanol production processes used in industry were discussed. Next, a comparison was made between the physico-chemical properties of bioethanol and motor gasoline, which were important for supplying the spark ignition engines. The second part of the article discusses the ways of using bioethanol to supply the spark ignition engine and describes selected mixtures of bioethanol and gasoline. The final part of the article lists the basic advantages and problems in the use of bioethanol to supply the spark ignition engine
Author Wojciech Gis
Wojciech Gis,,
-
, Zbigniew Stępień
Zbigniew Stępień,,
-
, Stanisław Wojciech Kruczyński (FACME / IAE)
Stanisław Wojciech Kruczyński,,
- Institute of Automotive Engineering
, Dariusz Zin (FACME / IV)
Dariusz Zin,,
- Institute of Vehicles
Other language title versionsBioetanol jako komponent paliw do silników o zapłonie iskrowym
Journal seriesZeszyty Naukowe Instytutu Pojazdów, ISSN 1642-347X, [1233-8303]
Issue year2018
No2(116)
Pages121-129
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishbioetanol, silnik z zapłonem iskrowym, Flex-Fuel, E85
Keywords in Englishbioethanol, spark ignition engine, Flex-Fuel, E85
Abstract in PolishW tym artykule przedstawiono ogólną charakterystykę bioetanolu oraz sposób jego otrzymywania. Omówiono dwa przykładowe procesy produkcyjne bioetanolu stosowane w przemyśle. Następnie dokonano porównania właściwości fizyko-chemicznych bioetanolu oraz benzyny silnikowej istotnych ze względu na zasilanie silnika z ZI. W drugiej części artykułu omówiono sposoby zastosowania bioetanolu do zasilania silnika z ZI oraz scharakteryzowano wybrane mieszaniny bioetanolu z benzyną. W końcowej części artykułu wymieniono podstawowe zalety i problemy w zastosowaniu bioetanolu do zasilania silnika z ZI.
URL http://www.zeszyty.waw.pl/artykuly/zn2(116)2018/121_129.pdf
Languageen angielski
File
121_129.pdf 390.42 KB
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 07-04-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?