Uwarunkowania konsumpcji osób w wieku 70 lat i więcej

Marlena Piekut

Abstract

The purpose of this article is to indicate the hierarchy of factors determining consumption in households of people aged 70 and more. Material consisted of data from a study of household budgets survey for 2012. The present study used the method of canonical correlation analysis. The most important determinants of expenditure in households of people aged 70 and more have proven to be disposable income per capita and the size of the household. More spending on alcoholic beverages and tobacco products were characterized by households in which the head of the household was a man. In households located in rural areas and run by people with primary education reported less spending on services such as communications, recreation and culture
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesWiadomości Statystyczne, ISSN 0043-518X
Issue year2016
No6
Pages45-58
Publication size in sheets0.65
Keywords in Polishgospodarstwa domowe, konsumenci 70+, wydatki, determinanty konsumpcji, analiza korelacji kanonicznej
Keywords in Englishhouseholds, consumers 70+, expenses, determinants of consumption, canonical correlation analysis
ASJC Classification2700 General Medicine
Abstract in PolishCelem badania było wskazanie na hierarchię czynników determinujących konsumpcję w gospodarstwach domowych osób starszych, po 70. roku życia. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych Głównego Urzędu Statystycznego za rok 2012. Metodą badawczą była analiza korelacji kanonicznej. Najważniejszymi determinantami wydatków w gospodarstwach domowych z osobami 70+ okazały się dochody rozporządzalne na osobę oraz wielkość gospodarstwa domowego. Większych wydatków na napoje alkoholowe i wyroby tytoniowe można się spodziewać w gospodarstwach domowych, w których głową gospodarstwa jest mężczyzna. W gospodarstwach domowych zlokalizowanych na wsiach oraz prowadzonych przez osoby z podstawowym poziomem wykształcenia można oczekiwać mniejszych wydatków na usługi, takie jak: łączność oraz rekreacja i kultura.
Languagepl polski
File
2_2016_Wiadomości Statystyczne.pdf 869.3 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?