Zagadnienie optymalizacji w półaktywnym układzie tłumienia drgań pojazdu

Wiesław Grzesikiewicz , Michał Makowski

Abstract

The article presents the vibrations of a vehicle equipped with four semi-active dampers. The forces generated in these dampers have a significant impact on the intensity of the vehicle's vibrations. To assess this influence, a criterial function was selected, depending on the value of these forces. The optimisation problem is used to determine the four values of forces for which the criterial function reaches the minimum at any time. On this basis, signals are appointed to devices controlling the operation of semi-active dampers. In the work, we analyse the presented issues in the field of determining the optimal values of forces. In addition, the results of vibration simulation of a vehicle equipped with semi-active magneto-rheological vibration dampers are presented. There is also an analysis of the impact of the criterion functional form on the vehicle vibration reduction efficiency.
Author Wiesław Grzesikiewicz (FACME / IAE)
Wiesław Grzesikiewicz,,
- Institute of Automotive Engineering
, Michał Makowski (FACME / IAE)
Michał Makowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesModelowanie Inżynierskie, [Zeszyty Naukowe Katedry Mechaniki Stosowanej / Politechnika Śląska], ISSN 1896-771X, (B 8 pkt)
Issue year2018
No68
Pages38-46
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishtłumik magneto-reologiczny, algorytm sterowania, matematyczny model, pojazd, sterowanie drgań
Keywords in Englishmagneto-rheological damper; control algorithms, mathematical model, vehicle, vibration control
Abstract in Polish W artykule rozpatrywane są drgania pojazdu wyposażonego w cztery półaktywne tłumiki. Siły tarcia powstające w tych tłumikach mają istotny wpływ na intensywność drgań pojazdu. Do oceny wpływu tłumienia drgań pojazdu wybrano funkcjonał kryterialny, zależący od wartości tych sił. Zagadnienie optymalizacji służy do wyznaczenia czterech wartości sił, dla których funkcjonał kryterialny osiąga minimum w każdej chwili. Na tej podstawie są wyznaczane sygnały do urządzeń sterujących działaniem półaktywnych tłumików. W pracy dokonano analizy przedstawionego zagadnienia w zakresie metody wyznaczania optymalnych wartości sił. Oprócz tego prezentowane są wyniki symulacji drgań pojazdu wyposażonego w półaktywne magneto-reologiczne tłumiki drgań. Zamieszczono także analizę wpływu postaci funkcjonału kryterialnego na efektywności redukcji drgań pojazdu
URL http://www.kms.polsl.pl/mi/index.php?st=pelne&t=37
Languagepl polski
Score (nominal)8
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 8.0, 18-12-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?