Corpus luteum of the European elk Alces alces

K. Olbrych , Bartłomiej J. Bartyzel , Sławomir Paśko , M. Nowicki , E. Czerniawska-Piątkowska , K. Filip

Abstract

In order to assess the state of the Polish population of elk, a limited hunting has been carried out in the program „Strategy of preservation and management of the elk population in Poland”. Obtained animals have been examined and among others information regarding their reproduction abilities has been collected. Corpus luteum from 16 pregnant elk females (age 4–18 years) have been analyzed. Analysis included shape, size, vascularization and localization of large luteal cells (LLC) small luteal cells (SLC) and connective tissue. LLC cells were the majority of the cells of the corpus luteum. These cells are large, oval or polygonal with foamy cytoplasm. The nucleus is large and oval, is located in the cell marginally, nucleoli are usually several (2–3). SLC cells are localized mainly on the edges of corpus luteum, under the connective tissue capsule. SLC are also located near the connective tissue straps that penetrates deep into the corpus luteum. SLC cells are smaller than LLC cells and its shape is irregular. The nucleus is oval or cup- shaped, have a few nucleoli arranged on the edge of the nucleus. Clusters of connective tissue in the middle of the corpus luteum are not very clear. LLC cells are arranged randomly in relation to the clusters. Larger vessels, mainly veins are located subcapsular, on the edges of the corpus luteum. Such studies are pioneering and in the future may help in more accurate assessment of the reproductive capacity of wild animals threatened with extinction.
Author K. Olbrych - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
K. Olbrych,,
-
, Bartłomiej J. Bartyzel - Warsaw University of Life Science (SGGW)
Bartłomiej J. Bartyzel,,
-
, Sławomir Paśko (FM / IMPh)
Sławomir Paśko,,
- The Institute of Micromechanics and Photonics
, M. Nowicki - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
M. Nowicki,,
-
, E. Czerniawska-Piątkowska - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
E. Czerniawska-Piątkowska,,
-
, K. Filip - Warsaw University of Life Sciences (SGGW)
K. Filip,,
-
Journal seriesReproduction in Domestic Animals, ISSN 0936-6768
Issue year2016
Vol51
NoS2
Pages124-124
Publication size in sheets6.2
ConferenceThe 20th Annual Conference of the European Society for Domestic Animal Reproduction (ESDAR) and the 13th Conference of the Spanish Association for Animal Reproduction (AERA), 27-10-2016 - 29-10-2016, Lisbona, Portugalia
Keywords in Polishłoś europejski, ciałko żółte
Keywords in Englisheuropean elk, corpus luteum
ASJC Classification1310 Endocrinology; 1103 Animal Science and Zoology; 1305 Biotechnology
Abstract in PolishW celu oceny stanu polskiej populacji łosi przeprowadzono ograniczony odstrzał w ramach programu ,,Strategia ochrony i gospodarowania populacją łosia w Polsce”. Pozyskane zwierzęta zbadano uzyskując informacje dotyczące między innymi zdolności reprodukcyjnych. Zbadano ciałka żółte u 16 ciężarnych samic (w wieku 4 -18 lat). Przeanalizowano ich kształt, wymiary, ukrwienie i lokalizację komórek luteinowych (LLC) i paraluteinowych (SLC) oraz tkanki łącznej. Komórki LLC stanowiły większość komórek ciałka żółtego. Są to komórki duże, owalne lub wielokątne o piankowatej cytoplazmie. Jądro komórkowe jest duże i owalne, usytuowane jest w komórce marginalnie, jąderek jest zazwyczaj kilka (2-3). Komórki SLC lokalizują się głównie na brzegach ciałka żółtego, pod łącznotkankową torebką. SLC zlokalizowane są również w pobliżu pasm tkanki łącznej, która penetruje w głąb ciałka żółtego. Komórki SLC są mniejsze niż luteinowe i mają nieregularny kształt. Jądro komórkowe jest owalne lub kielichowate, posiadają po kilka jąderek ułożonych na brzegu jądra komórkowego. Skupiska tkanki łącznej w środku ciałka żółtego są mało wyraźne. Komórki LLC są ułożone chaotycznie w stosunku do skupisk. Większe naczynia, głównie żyły, zlokalizowane są podtorebkowo, na brzegach ciałka żółtego. Tego typu badania mają charakter pionierski i w przyszłości pozwolą na dokładniejsze poznanie zdolności reprodukcyjnej zwierząt dzikich narażonych na wyginięcie.
DOIDOI:10.1111/rda.12801
URL http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/rda.12801/epdf
Languageen angielski
Score (nominal)30
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 25.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 30.0, 01-01-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators WoS Citations = 0; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.877; WoS Impact Factor: 2016 = 1.4 (2) - 2016=1.502 (5)
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?