Konsumpcja dóbr i usług transportowych w różnych typach polskich gospodarstw domowych

Marlena Piekut

Abstract

The aim of the study is to get known the differences in the level and share of expenditures on transport in different types of households and to identify characteristics of households with the greatest impact on spending on transportation. The material consisted of individual data from the household budget survey by CSO. Spending on transport each year is increasing. The most important factors influencing transport expenses are disposable income per capita, education level, and age of the head of the family
Author Marlena Piekut (CESS)
Marlena Piekut,,
- College of Economics and Social Sciences
Journal seriesHandel Wewnętrzny, ISSN 0438-5403
Issue year2016
No3
Pages250-265
Publication size in sheets0.75
Keywords in Polish): konsumpcja, wydatki na transport, typy gospodarstw domowych
Keywords in Englishconsumption, expenditures on transport, household types
Abstract in PolishWydatki na transport to jedna z kategorii wydatków gospodarstw domowych. Celem rozważań jest poznanie zróżnicowania poziomu i udziału wydatków na transport w różnych typach gospodarstw domowych oraz identyfikacja cech gospodarstw domowych, które z największą siłą wpływają na ten cel. Materiał badawczy stanowiły indywidualne dane z badania budżetów gospodarstw domowych GUS. Metodą badawczą była analiza wariancji i regresji. Wydatki na transport w przeliczeniu na jedną osobę w gospodarstwie domowym z każdym rokiem ulegają zwiększeniu. Najważniejszymi czynnikami mającymi związek z wydatkami na transport okazały się dochód rozporządzalny na osobę, poziom wykształcenia oraz wiek głowy domu
Languagepl polski
File
2016_Handel wewnętrzny.pdf 620.11 KB
Score (nominal)12
ScoreMinisterial score = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 12.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?