Ocena dynamiki lekkiego pojazdu szynowego z wykorzystaniem opracowanego pakietu komputerowego

Bogdan Sowiński , Aleksander Szulczyk , Seweryn Koziak

Abstract

One of the key issues of research on reliability equipment is their dynamic behaviour in the course of the exploitation. An important factor affecting the reliability of transport systems exploiting rail vehicles is the appropriate state of maintenance of track infrastructure. It is the wrong condition that can cause a break in the traffic, which in the case of the vehicle such as the tram can disrupt the transport system throughout the whole urban agglomeration. One of the elements of the state of the track is arising in the course of operation of geometric inequalities of the track. Their impact on the dynamics of the vehicle is indisputable. Large inequality and lack of adaptation to these speeds can cause a derailment of the vehicle. Research simulation of vehicle dynamics allows for the estimation of the risk of derailment and it can be an important element in enhancing the process of approval. The article gives the results of the research involving the simulation of the movement of the vehicle on the tracks, where the geometry defined by the quality of the track is named as a track for a very good, good and sufficient condition. In the research we used survey data related to vertical irregularities, transversal and local cant of a railway track. The article focuses on the research of a light rail vehicle (tram) with a conventional wheelset. Particular attention was given to the conditions of exploitation, which could lead to dangerous situations disturbing reliability of the urban transport system. The article presents the method, which uses modelling of transport processes to selected aspects of the organization of rail freight. Using of modelling takes into account the conditions specific to the market economy. Specified, the conditions which must be satisfied that the demand for cargo generated by the buyers of transport services, was carried out by the railway operators who offer their services on the transport market.
Author Bogdan Sowiński (FT / DCFTE)
Bogdan Sowiński,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
, Aleksander Szulczyk (FT / DCFTE)
Aleksander Szulczyk,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
, Seweryn Koziak (FT / DCFTE)
Seweryn Koziak,,
- Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment
Other language title versionsEvaluation Of Dynamic Light Rail Vechicle With Using Developed Computer Package
Corporate authorWydział Transportu (WT PW ) [Warsaw University of Technology (PW)]
Journal seriesTTS Technika Transportu Szynowego, ISSN 1232-3829
Issue year2016
No12
Pages216-222
Publication size in sheets0.5
Keywords in Polishpojazd szynowy, badania symulacyjne, dynamika pojazdów szynowych
Keywords in Englishrailway vehicle, the test simulation, the dynamics of railway vehicles
Abstract in PolishJednym z kluczowych zagadnień badań nad niezawodnością urządzeń jest ich dynamiczne zachowanie w trakcie eksploatacji. Ważnym czynnikiem wpływającym na niezawodność systemów transportowych eksploatujących pojazdy szynowe jest odpowiedni stan utrzymania infrastruktury torowej. Jej niewłaściwy stan techniczny może spowodować przerwy w ruchu, które w przypadku takiego pojazdu jak tramwaj mogą zakłócić system transportowy całej aglomeracji miejskiej. Jednym z elementów stanu torowiska są geometryczne nierówności toru zmieniające się w trakcie jego eksploatacji. Ich wpływ na dynamikę pojazdu jest bezdyskusyjny. Duże nierówności i niedostosowanie do nich prędkości jazdy mogą spowodować wykolejenie pojazdu. Badania symulacyjne dynamiki pojazdu pozwalają na oszacowanie ryzyka wykolejenia i mogą stanowić istotny element procesu homologacji. W artykule przedstawiono wyniki badań ruchu pojazdu na torach, których geometrię zdefiniowano poprzez wskaźnik jakości toru jako tory o bardzo dobrym, dobrym i dostatecznym stanie utrzymania. W badaniach wykorzystano dane pomiarowe charakteryzujące nierówności pionowe, poprzeczne oraz lokalną przechyłkę toru. W artykule skupiono się nad badaniami lekkiego pojazdu szynowego (tramwaju) z konwencjonalnymi zastawami kołowymi. Szczególną uwagę poświęcono warunkom eksploatacyjnym, w których może dojść do sytuacji niebezpiecznych zakłócających niezawodność działania miejskiego systemu transportowego.
Languagepl polski
File
35_481_TTS_B_SOWINSKI_SZULCZYK_KOZIAK.pdf 700.07 KB
Score (nominal)5
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 5.0, 29-08-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 5.0, 29-08-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 1.0
Citation count*1 (2020-09-20)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?