Cele i wybrane problemy konwersji modeli BIM na modele GIS

Dariusz Gotlib , Michał Wyszomirski

Abstract

There is a noticeable increase in interest in creating and using BIM (Building Information Modeling) models. This is due, among other things, to regulations that enforce the development of models and the use of BIM procedures for many types of construction investment in some countries in the world. BIM is both a complex and costly set of data and a complex information management process from the design phase of the building, through its construction, to its use. Initially, BIM models were in the area of almost exclusively the expertise of architectural, construction and building experts. The needs of users in the field of property management, building protection and location and navigation of indoor users have made parallel GIS systems not only presenting the exterior of buildings, but also their interiors. This has led to BIM's interest in geoinformatics professionals. For economic reasons, creating two independent models for the same building is at least debatable. One way to reduce costs is to use BIM models and convert them as needed to GIS models. Because of the fundamental conceptual, technological, and differentiation differences, converting a BIM model to a GIS model is not an obvious and simple task. This article summarizes the results of the tests and tries to evaluate the complexity of this process. Attention is paid to both technological issues (including issues of conversion between different data formats), as well as issues related to the need to supplement and transform data according to the intended uses.
Author Dariusz Gotlib (FGC / DC)
Dariusz Gotlib,,
- Department of Cartography
, Michał Wyszomirski (FGC / DC)
Michał Wyszomirski,,
- Department of Cartography
Other language title versionsConversion between BIM and GIS models – objectives and selected issues
Journal seriesRoczniki Geomatyki [Annals of Geomatics], ISSN 1731-5522, e-ISSN 2449-8963
Issue year2018
Vol16
Pages19-31
Publication size in sheets0.75
Keywords in PolishGIS, BIM, CityGML, IFC, modele budynków, dane przestrzenne, geoinformatyka
Keywords in EnglishGIS, BIM, CityGML, IFC, models of buildings, spatial data, geoinformatics
Abstract in PolishObecnie zauważalny jest istotny wzrost zainteresowania tworzeniem i wykorzystywaniem modeli budynków typu BIM (ang. Building Information Modeling). Dzieje się tak między innymi z powodu przepisów wymuszających opracowywanie modeli i stosowanie procedur BIM w przypadku wielu rodzajów inwestycji budowlanych (np. budynków użyteczności publicznej), w niektórych państwach na świecie. BIM to zarówno złożony i kosztowny zbiór danych, jak i złożony proces zarządzania informacjami od etapu projektu budynku, poprzez jego budowę, aż po użytkowanie. Początkowo modele BIM były w obszarze zainteresowania prawie wyłącznie ekspertów z zakresu architektury i budownictwa. Potrzeby użytkowników w zakresie zarządzania nieruchomościami, ochrony budynków oraz lokalizacji i nawigacji użytkowników wewnątrz budynków sprawiły, że równolegle zaczęto tworzyć systemy informacji przestrzennej (GIS) nie tylko prezentujące zewnętrze budynków (budowli) ale także ich wnętrza. Spowodowało to wzrost zainteresowania BIM w środowisku specjalistów zajmujących się geoinformacją. M.in. ze względów ekonomicznych tworzenie dwóch niezależnych modeli dla tego samego budynku jest co najmniej dyskusyjne. Jedną z metod ograniczenia kosztów jest wykorzystanie modeli BIM i przekształcenie ich w razie potrzeby do postaci modeli GIS. Ze względu na fundamentalne różnice pojęciowe, technologiczne oraz odmienne funkcje, konwersja modelu BIM do modelu GIS nie jest zadaniem oczywistym i prostym. W artykule omówione zostały wyniki badań i testów, na podstawie których można ocenić złożoność tego procesu. Zwrócona została uwaga zarówno na kwestie technologiczne (w tym problemy konwersji pomiędzy różnymi formatami danych), jak i kwestie związane z koniecznością uzupełnień i przekształceń danych zależnie od przewidywanych zastosowań.
URL http://rg.ptip.org.pl/index.php/rg/article/download/RG2018-1-GotlibWyszomirski/1723
Internal identifier45/2018
Languagepl polski
File
BIM GIS - Gotlib Wyszomirski - Roczniki Geomatyki 2018.pdf 373.35 KB https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Score (nominal)10
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 10.0, 27-06-2020, ArticleFromJournal
Publication indicators GS Citations = 3.0
Citation count*3 (2020-06-24)
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?