DESIGN PRINCIPLES AND TESTING OF INTERNAL FROST RESISTANCE OF CONCRETE FOR ROAD STRUCTURES – CRITICAL REVIEW

Michał A. Glinicki , Roman Jaskulski , Mariusz Dąbrowski

Abstract

We present a review of freeze-thaw durability requirements laid down in both European standards and in the national specifications in relation to concrete for road structures. The principles of material selection for concrete mix are presented. We discuss local variations in the severity of the winter season and the extent of frost action in the components of road structures. The characteristic parameters of the test procedure for direct assessment of the resistance of concrete to internal damage are analysed, with particular attention paid to the specimen cooling rate. The temperature distribution in specimens was determined in standard freeze-thaw resistance tests carried out at two accredited laboratories. We discuss the criteria used in indirect assessment of freeze-thaw durability of air-entrained concrete on the basis of air void characteristics. Based on the determined temperature distribution in concrete specimens we postulate an improvement of the standard test procedure to clearly specify the cooling rate. It would be beneficial to distinguish frost impact zones depending on the severity of action of frost and de-icing salts on concrete in road structures.
Author Michał A. Glinicki - [Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences]
Michał A. Glinicki,,
-
-
, Roman Jaskulski (FCEMP / ICEn) - [Institute of Fundamental Technological Research Polish Academy of Sciences (IPPT PAN) [Polish Academy of Sciences (PAN)]]
Roman Jaskulski,,
- Insitute of Civil Engineering
- Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk
, Mariusz Dąbrowski - [Institute of Fundamental Technological Research of the Polish Academy of Sciences]
Mariusz Dąbrowski,,
-
-
Journal seriesDrogi i Mosty, ISSN 1643-1618, e-ISSN 2449-769X
Issue year2016
No15
Pages21-43
Publication size in sheets1.1
Keywords in Polishbeton, charakterystyka porów, metody badań, mrozoodporność wewnętrzna, projektowanie mieszanki, szybkość ochładzania, trwałość, wymagania funkcjonalne
Keywords in Englishair void characteristics, concrete, cooling rate, durability, internal frost resistance, mix design, performance specification, test methods.
ASJC Classification2205 Civil and Structural Engineering
Abstract in PolishPrzedstawiamy przegląd wymagań na beton mrozoodporny zgodny z normami europejskimi oraz specyfikacjami krajowymi, stosowanymi w budownictwie drogowym. Rozpatrujemy zasady doboru składników mieszanki betonowej. Omawiamy lokalne zróżnicowanie agresywności klimatu w zimie i zasięg oddziaływania mrozu w elementach konstrukcji drogowych. Analizujemy charakterystyczne parametry procedury bezpośredniego oznaczania wewnętrznej mrozoodporności, zwłaszcza szybkość ochładzania. Rozkład temperatury w próbkach w trakcie normowych testów mrozoodporności został wyznaczony w dwóch różnych laboratoriach akredytowanych. Przedstawiamy też dyskusję kryteriów oceny mrozoodporności oznaczanej metodą pośrednią – na podstawie charakterystyki porów w betonie napowietrzonym. Na podstawie pomiarów rozkładu temperatury w próbkach postulujemy modyfikację procedury normowej, aby jednoznacznie ustalić szybkość ochładzania. Pożądane jest wyróżnienie stref agresywności oddziaływania mrozu i soli odladzających na beton w obiektach drogowych.
DOIDOI:10.7409/rabdim.016.002
Languagepl polski , en angielski
Not used for evaluationyes
Score (nominal)0
Publication indicators WoS Citations = 10; Scopus Citations = 9; Scopus SNIP (Source Normalised Impact per Paper): 2016 = 0.761
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?