Badanie charakterystyk statycznych i dynamicznych układu źródło zasilania – łuk

Skrzyniecki Krzysztof , Andrzej Kolasa , Paweł Cegielski

Abstract

Arc welding methods differ from one another due to the range of process parameters used, properties of the arc determinated by the chemical composition of arc column, type of electrode as well as the mode of metal transfer. These conditions influence some specific requirements to be fulfilled by power sources used for each arc welding process. Some aspects concerning determination of output static and dynamic characteristics of welding power source and power source-arc system are presented.
Author Skrzyniecki Krzysztof
Skrzyniecki Krzysztof,,
-
, Andrzej Kolasa ITW
Andrzej Kolasa,,
- The Institute of Manufacturing Processes
, Paweł Cegielski ITW
Paweł Cegielski,,
- The Institute of Manufacturing Processes
Journal seriesPrzegląd Spawalnictwa, ISSN 0033-2364
Issue year2011
Pages33-36
Keywords in Polishspawanie łukowe, spawalnicze źródła zasilające, charakterystyki statyczne i dynamiczne
Keywords in Englisharc welding, welding power sources, output static and dynamic characteristics
Abstract in PolishKażda metoda spawania łukowego ma swoją specyfikę, wynikającą z zakresu stosowanych parametrów, właściwości łuku (składu chemicznego przestrzeni łukowej, rodzaju elektrody itp.) oraz sposobów przechodzenia metalu w łuku, a tym samym stwarza inne wymagania dotyczące zarówno właściwości statycznych, jak i dynamicznych spawalniczych źródeł zasilania. W artykule przedstawiono wybrane zagadnienia z zakresu badania charakterystyk użytkowych urządzeń spawalniczych, będące efektem dotychczasowych prac oraz perspektywy dalszych badań.
Languagepl polski
Score (nominal)6
Citation count*3 (2015-03-29)
Cite
Share Share

Get link to the record
msginfo.png


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back