Kształtowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w poziomym kierunku oddziaływania

Wojciech Markiewicz , Igor Maciejewski , Tomasz Krzyżyński , Krzysztof Szczurowski

Abstract

The paper deals with a selection process of the vibro-isolation properties of horizontal seat suspension used for protection of the working machine operators against vibra-tion. The proposed optimisation procedure is employed in order to find a set of the compromising solutions and there-fore allows to adjust the vibro-isolation properties of seat suspension system for the individual requirements of working machine operators. For the purpose of finding the lowest values of opposing criteria, the transmissibility factor is chosen as primary criterion and the suspension travel is transferred to non-linear inequality constraint. The decision variables are defined as the model parameters that enable to change the system characteristics of seat suspension.
Author Wojciech Markiewicz - Politechnika Koszalińska
Wojciech Markiewicz ,,
-
, Igor Maciejewski ()
Igor Maciejewski,,
-
, Tomasz Krzyżyński
Tomasz Krzyżyński,,
-
, Krzysztof Szczurowski (FACME / IAE)
Krzysztof Szczurowski,,
- Institute of Automotive Engineering
Journal seriesAutobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, ISSN 1509-5878
Issue year2016
Vol6
Pages1018-1023
Publication size in sheets0.5
Abstract in PolishW pracy przedstawiono problematykę doboru właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska stosowanego do ochrony operatorów maszyn roboczych przed drganiami w jednym z poziomych kierunków oddziaływania. Zaproponowano procedurę optymalizacyjną, która zapewnia znalezienie zestawu rozwiązań kompromisowych, a przez to umożliwia dostosowanie właściwości wibroizolacyjnych układu zawieszenia siedziska do indywidualnych potrzeb operatorów maszyn roboczych. W celu znalezienia najmniejszych wartości przeciwstawnych kryteriów wibroizolacji minimalizowano współczynnik przenoszenia drgań jako kryterium nadrzędne, natomiast maksymalne przemieszczenia układu zawieszenia przeniesiono do ograniczenia nierównościowego. Za zmienne decyzyjne wybrano takie parametry modeli opisujących działanie układu, dzięki którym możliwa jest zmiana charakterystyk pracy zawieszenia siedziska.
URL http://www.autobusy-test.com.pl/
Languagepl polski
Score (nominal)7
Score sourcejournalList
ScoreMinisterial score = 7.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 7.0, 09-01-2020, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?