Wymagania wodne ekosystemów zależnych od wód jako podstawa określenia przepływów nienaruszalnych/środowiskowych. Część II: Przykłady z Narwi i Baryczy

Dorota Pusłowska-Tyszewska , Marek Rycharski , Z. Oświęcimska-Piasko , Mariusz Teodorowicz

Abstract

W pierwszej części artykułu ("GW" 12/2015) przedstawiono koncepcję metody określania przepływów nienaruszalnych na podstawie wymagań w zakresie reżimu hydrologicznego ekosystemów wodnych i zależnych od wód. Koncepcja ta została przetestowana dla dwóch średniej wielkości zlewni nizinnych w Polsce - górnej Narwi i Baryczy, dla których trwają prace nad oceną wpływu przewidywanych zmian klimatu na zasoby wodne1). W niniejszym artykule, na przykładzie tych zlewni, omówiono kolejne etapy określania wielkości przepływów nienaruszalnych, przeanalizowano znaczenie parametrów metody, przedstawiono wyniki obliczeń i ocenę wpływu proponowanych przepływów nienaruszalnych na reżim hydrologiczny.WYZNACZENIE PRZEPŁYWÓW NIENARUSZALNYCH W ZLEWNI GÓRNEJ NARWI I BARYCZY Analizowany obszar zlewni Narwi obejmuje powierzchnię ok. 3,8 tys. km2; przepływ średni na wodowskazie Suraż, położonym w dolnej części tej zlewni (F = 3376 km2), wynosił w wieloleciu wybranym do analiz (1971-1991) SSQ = 17,5 m3/s.
Author Dorota Pusłowska-Tyszewska (FEE / CEP)
Dorota Pusłowska-Tyszewska,,
- Chair of Environmental Protection
, Marek Rycharski
Marek Rycharski,,
-
, Z. Oświęcimska-Piasko
Z. Oświęcimska-Piasko,,
-
, Mariusz Teodorowicz
Mariusz Teodorowicz,,
-
Journal seriesGospodarka Wodna, ISSN 0017-2448, e-ISSN 2449-9439
Issue year2016
No2
Pages48-60
Publication size in sheets0.6
Keywords in Polishekosystemy wodne, przepływy nienaruszalne
Languagepl polski
Score (nominal)9
ScoreMinisterial score = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 9.0, 05-09-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back
Confirmation
Are you sure?