Kary administracyjne nakładane przez organy krajowe na podmioty uzyskujące fundusze UE w wyniku nieprawidłowości – wprowadzenie i wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 28.10.2010 r. w sprawie C‑367/09 Belgisch Interventie- en Restitutiebureau przeciwko SGS Belgium NV i innym

Justyna Łacny

Abstract

n/a
Author Justyna Łacny (FASS / DLA)
Justyna Łacny,,
- Department of Law and Administration
Journal seriesEuropejski Przegląd Sądowy, ISSN 1895-0396, (B 11 pkt)
Issue year2018
No6
Pages55-64
Publication size in sheets0.5
Languagepl polski
Score (nominal)11
ScoreMinisterial score = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Ministerial score (2013-2016) = 11.0, 11-03-2019, ArticleFromJournal
Citation count*
Cite
Share Share

Get link to the record


* presented citation count is obtained through Internet information analysis and it is close to the number calculated by the Publish or Perish system.
Back